Bokhandledning: Mix bygger

Vad skulle du vilja bygga?

Det är spännande att bygga olika saker och att skapa. Mix kan allt och den här boken väcker barns intresse för att bygga!

Frågor om att bygga och att lära sig nya saker

Mix bygger en bod. Kan du komma på fler saker som en kan bygga? Har du byggt något någon gång?

Mix vet hur hon ska bygga en bil. Varför tror du att hon kan det? Hur kan en lära sig saker? Kommer du ihåg något som du har lärt dig?

Grannen ber Mix om hjälp. Varför tror du att hon gör det? Har du hjälpt någon med något någon gång? Hur kändes det?

Mix har många olika verktyg. Vilka kan du hitta? Har du använt ett verktyg någon gång? Har du sett någon använda ett verktyg?

Frågor om att bygga och säkerhet

Alla på byggarbetsplatsen har hjälm. Varför har de det tror du? När brukar du ha hjälm?

Det finns en byggchef på byggarbetsplatsen. Varför tror du att det finns en person som kallas för chef? Vad kan en chef göra? Och är det bra att det finns en chef?

Övning! Att bygga tillsammans är roligt! Och kan barnen använda hammare och spik så kan ni dessutom snickra tillsammans. Börja med att rita och kom på vad det är ni ska bygga. Snickra ihop allt och avsluta med att måla det ni har skapat. Prata om de olika verktygen och vad de kan användas till.

Rita! Skapa en egen verktygslåda med hjälp av kartong och papper. Rita olika verktyg och lägg dem i lådan.

Normer kring hudfärg

De flesta barnböcker innehåller barn och vuxna som har beige hudfärg. Det vill vi ändra på så att fler barn och vuxna med brun och svart hudfärg syns i böcker. Vi vill att alla barn ska kunna hitta spegling och förebilder som ser ut som de själva gör. En tendens är också att när det finns barn som har brun eller svart hudfärg så är det bara en av karaktärerna. Det skapar en känsla av att just det barnet är undantaget, det som sticker ut. Genom den här obalansen skickar böckerna budskapet om vilka som får synas och vilka som är viktiga. För att vi ska se oss själva och varandra som likvärdiga behövs därför fler berättselser med barn och vuxna med brun och svart hudfärg.

Normer kring yrken och färdigheter

Killar och män uppmuntras via traditionella könsroller till att bygga och konstruera. Medan tjejer och kvinnor enligt samma tradition kopplas till att ta hand om och vårda. Båda sakerna har sina värden och platser i ett samhälle, men de värderas ofta olika och skillnaden syns även i lönekuvertet. Att vara någon som bygger och konstruerar och skapar saker som är synliga och bestående är ett sätt att ta plats i det offentliga rummet. Något som män socialt också förväntas göra i större grad än kvinnor. Genom att skildra en tjej som bygger saker, och som självklart hanterar verktyg, erbjuds tjejer en teknisk och skapande roll att spegla sig i och killar får tekniska tjejer att se upp till.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 2018