Bokhandledning: Mix jobbar

Vad vill du bli när du blir stor?

Mix testar en massa olika yrken. En bok som bjuder in till samtal om olika yrken och ger en normkreativ bild av vilka jobb som tjejer, kvinnor, killar och män kan ha.

Frågor om att testa nya saker


Mix testar alla nya saker hon träffar på. Brukar du vilja prova att göra nya saker? Hur känns det att prova nya saker som en inte gjort tidigare? Var någonstans i kroppen känns den känslan?

När en provar nya saker kan det vara lite läskigt. Hur kan du göra om du är rädd men ändå vill prova?

Mix verkar vilja att prova många saker själv. Vad är det som är bra med att göra själv? Vad är det som är bra med att göra tillsammans?

Övning! Låt barnen göra en sak som de tycker att de är bra på. Låt dem sedan prova en sak som de tycker är lite läskig att göra. Prata om hur det känns vid de olika tillfällena och var det känns i kroppen.

Frågor om olika yrken

Mix gräver med en stor grävmaskin. Tycker du om att gräva? I vilka jobb får en gräva tror du?

Mix hjälper en polis att fånga bovar. Vad har tjuven tjuvat? Vad tror du hon skulle med den saken till? Varför tror du att Mix köpte en bulle till tjuven?

Mix hjälper en läkare. Har du träffat en läkare? Det finns många olika sorters läkare, om du skulle vilja vara en sort - vilken skulle det vara?

Mix hjälper till på teatern. Har du varit på teatern? Hur var det? Skulle du vilja stå på scenen? Vilka fler jobb finns det på en teater förutom att stå på scenen?

Vad skulle du helst vilja testa på att jobba med?

Normer om olika yrken

I barnböcker har ofta både kvinnor och män yrken som är kopplade till stereotypa föreställningar om vad kvinnor och män kan jobba med. Samtidigt finns det också starka mönster runt omkring barn som påverkar deras idéer om vad som är möjligt, förväntat eller önskvärt. Vi har helt enkelt inom många områden en könssegregerad arbetsmarknad. För att stötta barn att gå vägar som passar dem, snarare än de som förväntas av dem beroende av deras könstillhörighet behövs förebilder som visar på fler möjligheter.

I boken om Mix får vi se en tjej som testar yrken som är manligt kodade, som polis, brandsoldat, ståuppkomiker och läkare. Hur kan ni göra för att ge barn fler förebilder inom olika yrken? Och bredda normer för vad som är möjligt att jobba med?

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.” Lpfö 2018