Bokhandledning: Mix kör

Bil, traktor och tåg!

Mix älskar allt som brummar och rullar. Bilar, traktorer, tåg och flygplan. Ända ut i rymden bär det av. Oj, vad fort det går!

En bok som skapar samtal om fordon, teknik och att testa nytt.

Frågor om att köra olika fordon

Mix kör en grävskopa. Har du sett en grävskopa? Varför tror du att hjulen på en grävskopa är så stora?

Mix kör bussen. Har du åkt buss någon gång? Hur många personer får plats i en buss? Hur många personer får plats i en bil? Om du tänker dig alla personer på bussen hur många bilar motsvarar det?

Vilka olika fordon skulle du vilja prova att köra?

Vilket är det minsta fordonet du har sett? Och vilket är det största?

Om klimat

Att vi står inför klimatförändringar och utmaningar i framtiden är vetenskapligt belagt. För att vi ska skapa förändring krävs flera saker, att vi åker mer kollektivt och samåker när det går. Att de fordon vi använder går över från att vara fossildrivna till att bli eldrivna. Genom att cykla och gå istället för att åka bil kan vi också göra skillnad för klimatet. Förskolan har som uppdrag att verka för att barnen får kunskap om den omställning vi behöver göra för ett klimatklokt samhälle. Det finns en tydlig genusaspekt på utsläpp: män som grupp kör mer bil och äter mer kött jämfört med kvinnor som grupp. Därför är det viktigt att vi även har med ett genusperspektiv på vårt klimatarbete.

Normer kring att köra

Killar uppmuntras via traditionella könsroller till att gilla och leka med bilar och andra fordon. Medan tjejer förväntas tycka om att leka med dockor. Vi kan även se i samhället att det är fler män som tar hand om bilen, byter däck och fixar medan män bara tar ut 30% av all föräldraledighet. Hur skulle det vara om vi leker att bilarna skjutsar människor till sjukhus, kör mat och blomster leveranser eller hjälper skadade djur? Och hur skulle det vara om vi leker att Spiderman blir pappa? Med hjälp av leken kan vi förändra stereotypa normer. Och genom att ge förebilder som Mix öppnar vi upp för att det är självklart att tjejer kör bussen, tåget och traktorn.

Ett sätt att utveckla leken är att en vuxen är med och introducerar fler sätt att leka med fordon, helt enkelt att vi lägger till för att bredda normerna.

Förskolans läroplan

  “Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas.” Lpfö 2018