Bokhandledning: Mysteriet bland höghusen

En hemlös Nalle, starka känslor och vänskap.

Vems är nallen som ligger i vattenpölen? Det ska Vilhelm ta reda på. Men innan han hinner, vill andra barn leka med nallen. De tror att nallen är död och vill leka begravning. Vad ska Vilhelm göra nu?

Frågor om att vara övergiven, lek och känslor

Vilhelm hittar en nalle som verkar helt övergiven. Han tar hem den och sätter upp lappar i hopp om att någon ska ringa. Har du hittat en leksak, eller något annat, som låg övergivet någonstans?

Vilhelm älskar färgen rosa! Har du en färg som du gillar mer än någon annan? Och som du gärna har på dig?

Vilhelm blir ledsen när Alina, Hamid och Yoyo leker begravning med nallen. De har ju inte frågat om det är
okej att de leker med den. Har det hänt att någon velat
leka något som du inte ville? Hur kändes det? Hur kan en
göra för att alla ska vara med på en lek?

Det kommer någon för att hämta nallen. Vilhelm blir glad för nallens skull. Men dagen efter har någon slängt den i soprummet. Då bestämmer sig Vilhelm för att behålla nallen. Varför tror du att han gör det?

Frågor om lek och att vara lyhörd

När Alina kommer på besök hos Vilhelm plockar hon isär en polisbil som Vilhelm precis byggt. Har det hänt att någon plockat isär något du byggt? Hur kändes det? Har du gjort så mot någon annan? Vad kan en göra för
att leken ska vara rolig för båda, tror du?

Vilhelm gillar att rada upp sina gosedjur i sängen. Finns det något du gillar extra mycket om att leka med? Vad gillar du med det?

Vilhelm bjuder in sina kompisar på gosedjurskalas. Har du varit på ett kalas där ni fick ta med er något ni gillar att leka med?
Vad tror du kan vara kul med att dela med sig av vad en gillar?

Om lek

I den här boken leker tre av barnen begravning med en övergiven nalle, medan ett barn ser ledsamt på. Leken är barnens skola, i den övas känslor, relationer, egenskaper och roller. Leken ger också utrymme för barnen att utforska. Den
låter oss också utveckla kroppen som till exempel balans, muskler och mod. En snabb analys i en leksaksaffär inte bara på att barn förväntas leka med olika leksaker beroende av kön, utan också på att lekarna ska öva olika färdigheter, såsom relationer eller fantasi, närhet eller distans, rörelse eller finmotorik och så vidare.

En bra strategi kan vara att hjälpa barn att testa många olika sorters lekar, så att leken ger barnet fler möjligheter att öva och utveckla färdigheter och intressen.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.” Lpfö 2018