Bokhandledning: När vi sover

Vad gör de vuxna egentligen när barnen sover?

Följ med i ett barns fantasier om allt roligt som vuxna gör när barn har gått och lagt sig. Boken bjuder in till samtal om att likna varandra, att vara olika, om drömmar och fantasier.

Frågor om att sova, teater och att likna varandra

Barnet kan inte sova, och undrar vad mamma och Seba hittar på för något roligt. Har det hänt att du inte kan sova? Vad tänker du på då? Hur gör du för att somna?

Barnet tänker sig att mamma och Seba har en teater där de bjuder in alla möjliga gäster. Har du varit på teater någon gång? Om ja, hur var det? Om du inte har det, skulle det vara spännande, tror du? Varför då?

Titta på uppslaget med alla gäster. Där har vi en massa olika personer. Är det någon person som är lik dig? Och är det några personer som är lika någon du känner?

Frågor om familj, gosedjur och ponnys

Barnet bor med mamma, Seba och sitt lillasyskon. Vem bor du med? Hur många är ni hemma hos er?

Lillasyskonet Mio älskar gosedjur. Har du gosedjur hemma? Vad föreställer dem?

Mio föreställer sig att mamma och Seba går på tivoli och klappar ponnysar. Har du träffat en pony någongång? Hur var det i så fall?

Mamma och Seba sätter sig i en båt som tar dem till en främmande plats! Har du åkt i en båt någon gång? Hur var det? Om inte, skulle du vilja åka i en båt? Vad kan vara roligt med det, tror du?

Normer om hudfärg

I samhällen över hela världen finns det människor av olika ursprung och med olika hudfärg, precis som i Sverige. Men på bilderna i barnbokshyllan är det istället en stor dominans av personer med beige hudfärg som är etniskt svenska. Det gör att vissa barn sällan speglas i barnböcker och får läsa om personer som inte är
lika dem till utseendet, medan andra får spegling nästan jämt. Det här påverkar både synen på sig själv och på andra. Det osynliggör människor med brun och svart hudfärg och gör även att vi återskapar gamla idéer om vem som är viktig och därmed ska synas i böcker.

För att skapa ett inkluderande samhälle där alla känner sig likvärdiga är därför viktigt att spegla barn och vuxna med alla olika hudfärger.

Kroppsnormer

En majoritet av de kroppar som barn ser i böcker, reklam och på andra bilder är smala kroppar. Kvinnor är ofta slanka och yppiga medan män är muskulösa. Det påverkar våra ideal och föreställningen om hur vi bör se ut. Bilderna som vi tar del av är sällan lika hur människor faktiskt ser ut, vilket försvårar för oss att känna oss nöjda med våra egna kroppar. Genom att låta böcker visa många olika sorters kroppar bryts normerna upp och fler förebilder ges utrymme.

Tips! Tänk på att gör aktiva val när ni väljer vilka bilder på olika kroppar som ni visar, fyll på med bilder av stora och runda kroppar eftersom det saknas.

Förskolans läroplan

  “Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.” Lpfö 2018