Bokhandledning: Piraterna och vinterjakten

Vad har hänt med klimatet?

Direktörer mumsar blåbärspaj och eldar på i sin fabrik.

Kommer Helle Hajtand, Katinka Krok, Marulks-Mia, Olga Os, Ragnhild Rysare, Samira Svärdslukare och Tilde Träben kunna stoppa direktörerna och hejda klimatkrisen?

Frågor om djur och miljö

Piraterna ser alla olika ut! Finns det en pirat som du tycker är lik dig? På vilket sätt är ni lika?

Fabriken förstör haven! Varför gör de det, tror du? Vad tror du händer med djuren som bor i haven? Vad tror du vi kan göra för att djuren ska må bra? Finns det något du brukar göra som är snällt mot djuren?

Solen lyser starkt på istapparna som smälter. Vad tror du händer om all is smälter? Var tror du allt vatten skulle ta vägen? Varför tror du isen är viktig?

Direktörerna lovar att aldrig använda smutsfabriken mer. De tänker ut ”en schysstare plan”. Vad tror du menas med det?

Frågor om mat, fiskar och hav

Helle Hajtand gör ärtsoppa till alla på skeppet. Har du lagat mat någon gång? Vad lagade du? Fick du dela med dig av din mat?

Det guppar en död fisk i vattnet. Kan du namn på någon fisk? Vilken då? Har du sett en fisk på riktigt? Minns du var?

Piraterna seglar över haven. Vad tycker du är spännande med haven? Vad tror du finns i haven?

Piraterna räddar vintern! Vad gillar du med vintern? Varför, tror du? Vad tycker du är mindre roligt med vintern? Varför då?

Om äventyr

Vilka äventyrare känner du till? Ester Blenda Nordström var en äventyrare som levde 1891-1948 hon var journalist och författare och Sveriges första undersökande reporter. Hon skrev under signaturen Bansai och har bland annat inspirerat Astrid Lindgren till böckerna om Pippi Långstrump. Hon var med i bondetåget, räddade tusentals svältande i Finland, stred för kvinnors rösträtt och besteg berg i bland annat Argentina och Chile.

Eva Dicksons hela liv var ett enda stort äventyr. Eva utmanade dåtidens manssamhälle gällande vad kvinnor bör, kan och skall göra. Hon inspirerade också och flyttade gränserna för hela Europa genom att ständigt genomföra nya äventyr. Mest känd är hon för sin 40 dygns långa bilfärd år 1932 från Nairobi till Stockholm.

Om klimat och miljö

År 2022 stämmer barn och ungdomar svenska staten för att de brister i sitt arbete med klimatet. Svenska staten tar inte hänsyn till barn och ungas rätt till liv, hälsa och utveckling i enlighet med Europakonventionen, Regeringsformen och Barnkonventionen. I flera länder har barn stämt staten för bristande klimatåtgärder och fått rätt mot staten.

Klimatkrisen är akut och vi måste hitta nya sätt att förhålla oss till naturen och jordens resurser, och därmed förändra vårt levnadssätt och våra konsumtionsmönster. Vi har alla ett ansvar att engagera oss i miljö och klimat så att vi tillsammans kan ställa om för en hållbar framtid.

Förskolans läroplan

  “En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.” Lpfö 2018