Bokhandledning: Piraterna och regnbågsskatten

Finns det en skatt vid regnbågens slut?

Piraterna och regnbågsskatten är en spännande bok på rim. Häng med Helle Hajtand, Katinka Krok, Marulks-Mia, Olga Os, Ragnhild Rysare, Samira Svärdslukare och Tilde Träben!Frågor om pirater

Piraterna turas om att ha pirathatten. Tror du att det finns en ledare bland piraterna eller får alla bestämma lika mycket? Kan det vara bra någon gång att ha en som bestämmer? När är det bra att bestämma tillsammans?

På piratskeppet finns det många olika pirater. Hur tror du att det är bra att vara om en är pirat? På vilka sätt liknar piraterna i boken varandra? På vilka sätt är de olika?

Piraterna sjunger en läskig sjörövarlåt när de är glada. Vad brukar du göra när du är glad? Berätta om något som gör dig glad.

Marulks-Mia säger att ”Ingen är fri förrän alla är fria”. Vad tror du att hon menar med det? Tycker du att det är viktigt att hjälpas åt? Varför? Varför inte?

Piraterna har olika namn. Vad skulle du heta om du var pirat?

Frågor om att vara naken, flaggor och båtar

Alla pirater badar nakna. När brukar du vara naken? Hur hade det varit om det inte fanns kläder tror du?

Samira Svärdslukare vinkar med en vit gardin när de kommer fram till gumman på ön. Varför gör hon det, tror du? Vet du vad en vit flagga betyder? Varför tror du att piratskepp ofta har en dödskalle på sin flagga?

Piraterna kan åka vart de vill med sitt skepp. Om du fick åka vart du ville, vart skulle du åka då?

Tilde Träben, Katinka Krok och de andra piraterna åker ut till havs. Har du varit ombord på en båt? Finns det några speciella regler som gäller när en är på en båt? Vet du vad styrbord och babord betyder?

Om lek

Det finns en myt om att tjejer leker bäst två och två. Att leka bara två har sina positiva sidor, men vuxnas förväntningar om att tjejer inte kan leka fler begränsar dem. En konsekvens är att många tjejer upplever den typ konkurrens och tävling, som kan uppstå utanför den tryggare mindre relationen, som något negativt. Dessutom bildas det ofta fasta roller och tydliga spelregler i en bästisrelation som kan förhindra att barnen träna på nya roller och egenskaper. Uppmuntra därför alla barn att ibland leka i en stor grupp där barnen får träna samspel, att uttrycka sig i en stor grupp och lyssna på andra. På samma vis kan det finnas fördelar att arbeta och leka färre, då relationsövningarna och kommunikationen intensifieras. I den här boken skildras ett stort gäng som bara består av kvinnor, något som sällan speglas.

Om äventyr

Professor Lena Kåreland som forskar på barnlitteratur och genus har visat på att flickor i barnböcker oftare är i hemmiljö medan pojkar oftare är ute på äventyr. Traditionellt har leksaker också understött samma mönster, där leksaker ”för” flickor övar egenskaper som känslor, kommunikation och omhändertagande. Medan leksaker ”för” pojkar är menade för konstruktion, fantasilekar och äventyr. Men alla barn behöver förstås både och, och behöver både lekar och leksaker som hjälper dem öva många olika saker – samt litteratur som speglar och inspirerar många olika sätt att vara oavsett kön. I den här boken är de äventyrliga piraterna kvinnor, och fantasi och äventyr behöver vi alla eftersom det är i fantasin vi kan vara kreativa kring vad som är möjligt och det är i äventyret som vi övar våra modmuskler.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, fantasi och föreställningsförmåga.” Lpfö 2018