Bokhandledning: Snygg fint, Therese!

FRÅGOR OM KÄNSLOR, ORO OCH FÖRBEREDELSER

1. Therese skjuter på att berätta för sin kompis Björn om att hon ska flytta. Varför gör hon så tror du? Har du gjort så någon gång? Vad hände då?

2. Björns mamma peppar Therese när hon är rädd för att stå i mål. Har du blivit peppad av någon? Vad hände då? Har du peppat någon annan? Hur kändes det?

3. Therese försöker att tänka positivt. Vad innebär det att göra det? Har du gjort det någon gång? Hur gick det?

4. Therese är orolig när hon ska börja i en ny klass och i ett nytt lag. Har du varit ny i något ammanhang någon gång? Hur kändes det? Hur kan en grupp göra för att någon ny ska kännas sig välkommen?

5. Therese har gått från att vara jobbigt nervös till att känna sig mer förväntansfull inför matcher. Hur tror du att hon gjort för att det ska bli så? Har du känt dig jobbigt nervös någon gång? Vad hände då? Har du känt dig förväntansfull någon gång?

6. I det nya laget förbereder de sig med peppig musik. Varför gör de så tror du? Hur skulle du göra om du skulle behöva peppa dig?

Övning! Låt alla barn ställa sig i en segerposition med armarna i luften i en minut. Forskning visar att hjärnan tror på den information kroppen skickar ut. Genom att låta kroppen signalera till hjärnan att den mår bra blir du oftast lugnare och har lättare för att hantera känslor som nervositet och oro.

FRÅGOR OM INTRESSEN OCH ÖVERRASKNINGAR

1. Bilden från Thereses sovrum visar en fotboll och en bok om fotboll. Kan en se på där du bor vad du är intresserad av? Om du fick ändra något där du sover, vad skulle det vara?

2. Therese är rädd för skott. Varför tror du att hon är det? Finns det något du är rädd för?

3. Therese älskar att spela fotboll, men är rädd för skott. Finns det något som du tycker mycket om, men som har någon del som du tycker mindre om?

4. Björn säger att han kommer att sakna Therese när han får veta att hon ska flytta. Har du saknat någon? Hur kändes det? Finns det olika sorters saknad?

5. Thereses mammas nya sambo Lydia har en överraskning till Therese. Tycker du om överraskningar? Har du överraskat någon? Vad hände då?

OM SEPARATION

Cirka trettio procent av alla barn lever i andra familjeformer än den klassiska kärnfamiljen. Ändå fortsätter många att förutsätta att alla barn har en mamma och en pappa och att de lever tillsammans, en så kallad kärnfamiljsnorm. Eftersom familjen är vår första tillhörighet och en viktig del av vår identitet påverkas den som hela tiden behöver förhålla sig till att inte uppfylla förväntningarna. Det finns också en tendens att skildra separationer som enkom negativa, både i hur det talas om dem och i sådant som böcker. Förändringar påverkar så klart alla inblandade, men för många barn är en separation positiv på många sätt – bland annat när det kommer in en ny viktig vuxen i deras liv. För Therese blev mammans nya partner en viktig person, både när hon var barn och som vuxen. En bok som visar en separation utan att fokusera på det negativa blir en viktig spegel för barn som har det så.

OM VÄNSKAP


Mindre barn har ofta inga problem med att leka över könsgränser utan väljer sina lekpartners efter intresse. Men ju äldre vi blir desto mer separeras flickor från pojkar genom att den uppdelningen hela tiden görs. Separationen mellan flickor och pojkar sker på olika vis, dels genom att hela tiden peka på könstillhörighet (som ”kom nu, tjejer!”) och dels genom att använda olika signaler; som olika sorters leksaker, kläder och attribu. En annan viktig hörnsten i separationen mellan könen är heteronormen, det vill säga tanken att flickor blir och kommer att bli kära i pojkar och vice versa. Det gör att vänskapsband kan försvåras och viktiga relationer avslutas. I böckerna om Therese ser vi att flickor och pojkar umgås med varandra utan romantisering eller problematisering.