Bokhandledning: Stjärnfall i dinosaurieland

Nyfiken på dinosaurier?

Dinosauriernas lek byts mot en vild jakt. De fångar fler och flerstjärnor. Men vad händer när himlen blir mörk?

Stjärnfall i dinosaurieland är en bok om det fina i att både ge och ta.

Frågor om vänskap och konflikter

Vännerna jagar stjärnor. De undrar vem som fick flest. Har det hänt att du tävlat med dina vänner? Vad hände då?

Bea skyller på Ayda som skyller på Queenie. Har du blivit osams med någon? Vad hände då? Hur gjorde ni för att bli sams igen? Kan det vara bra att bråka ibland?

Vad känner du om du blir osams med någon? Var i kroppen känns den känslan?

Päivi bestämmer sig för att släppa en stjärna. Varför tror du att Päivi gör så?

Frågor om mat och lek

När Queenie hämtar ner månen blir de andra vännerna lite sura. Varför tror du de blir det?

I mörkret försöker vännerna leka tafatt. Men de slår sig på stenar och i varandra. Har det hänt att en lek inte riktigt blivit som du hade tänkt? Hur löstes det?

Dinosaurierna var växtätare. Vet du några andra djur som bara äter växter? Hur ser de djuren ut?

Du kan läsa om dinosaurierna i boken. När de levde åt de bara växter och var de största dinosaurierna som någonsin existerat! Vad gillar du för mat?

Om vego

Fler och fler väljer att äta vego. Många gör det för klimatets skull och andra för djurens – vissa gör det för båda. Klimatkrisen är akut, vi måste ställa om.

Köttproduktionen till mat står för 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser. Utsläppen kommer från djurens fodersmältning, gödsel, transporter, men framför allt från den stora markanvändning som krävs för uppfödning av djur.

I den här boken ville vi visa fyra dinosaurier som var växtätare, varav en av dem var den största dinosaurien som någonsin existerat. Ayda Argentinosaurus som levde av växter och troligen var den största och tyngsta dinosaurien som någonsin har funnits. Den kunde bli upp till 30 meter lång och väga mellan 60 -100 ton!

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.” Lpfö 2018