Bokhandledning: Syster grön

Vilken färg har havet egentligen?

Tänk att få vara en hel dag med sin syster. Åka buss, gå på äventyr vid havet och leka med färger. En bok om naturen, syskonkärlek och en storasyster som är ickebinär.

Frågor om syskon och att bli besviken

Barnet i boken vill bli som sin storasyster. Har du någon du ser upp till, som du gärna vill vara som? Vem då? Vad är det som gör den personen till någon du ser upp till?

Barnet sitter på sin systers axlar. Tycker du om att sitta nära andra? Hur känns det? Gillar du att sitta själv? Vad är bra med det?
Havet är grönt, säger barnet. Det har systern sagt. Men – när de kommer fram är havet blått! Barnet blir ledset och besviket. Varför tror du hen känner så? Har du någonsin blivit besviken? Var kändes det i kroppen?

Frågor om färger och att tvätta

Barnet älskar att måla, och älskar färgen grön! Vilka färger gillar du mest? Varför då? Gillar
du att måla, som barnet i boken?

Systern säger att barnet ska blanda färgerna. Har du blandat färger någon gång – i så fall, vilka? Vilka färger blev det då?

Barnet och systern häller färg i tvättmaskinen. Brukar du hjälpa till och fixa hemma? Vad gillar du att göra då? Hur känns det att hjälpa till hemma?

När vi tvättar våra kläder, vad kan vara bra för vår miljö att tänka på?

Illustration: Ett äldre barn och ett yngre sitter på en klippa, tittar på solnedgången och håller om varandra. Syster grön - Bilderbok 1-3 år - OLIKA förlag - Författare och illustratör: Jessika Berglund

Om miljö


Idag står vi inför klimatförändringar och utmaningar i framtiden. Vi måste hitta nya sätt att förhålla oss till naturen och jordens resurser, och därmed förändra vårt levnadssätt och våra konsumtionsmönster. Förutsättningen för att vi ska bry oss om och värna om vår miljö är att vi tidigt får en relation till
naturen. Genom att uppleva den i verkligheten och i litteraturen kan vi lägga grunden för ett sådant band mellan människa och natur, något som är avgörande för en hållbar framtid.

Förskolans läroplan

  “En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.” Lpfö 2018