Bokhandledning: Ta chansen, Charlotte!

FRÅGOR OM ILSKA, MÅL OCH KÄNSLOR

1. Charlotte blir väldigt arg på plan. Hon skriker åt motspelaren och puttar henne i magen. Vad tycker du om det? Kan du förstå varför hon blir arg? Hur hade hon
kunnat göra i stället?

2. Domaren ger både Charlotte och motspelaren rött kort. Vad tycker du om det?

3. I boken säger Jess förlåt för att hon dragit Charlotte i håret. Tycker du att det är svårt att säga förlåt?

4. När Jess säger förlåt så säger Charlotte att det inte spelar någon roll längre. Hur brukar du känna när någon säger förlåt till dig?

5. Charlotte vill verkligen bli uttagen till flicklandslaget. Hur tror du att det hade känts om hon inte hade kommit med? Hade hon fortsatt att kämpa tror du? Hur kan en tänka när en stöter på motgångar?

6. Boken heter ”Ta chansen” – varför kan det ibland vara svårt att ta chansen, tror du? Har du känt så någon gång?

7. När Charlotte är på uttagningen blir hon nervös. Väldigt nervös! Har du känt så någon gång?

8. För Charlotte hjälpte det att prata med sin mamma. Finns det någon du tycker att det hjälper att prata med? Eller har du några knep för att bli mindre nervös eller stressad?

FRÅGOR OM HISTORIA, FLYKT OCH PINSAMHETER

9. I boken får eleverna i uppdrag att skriva om något historiskt som de själva har någon typ av koppling till. Vad hade du valt att skriva om?

10. I Charlottes arbete berättar hon om hur det har varit för kvinnor som spelar fotboll och hur det har förändrats. Varför tror du att det var så svårt för kvinnor att få spela fotboll förr i tiden?

11. Julia skriver sitt arbete om kriget i Kurdistan och om hur hennes pappa tvingats fly från sitt hem som barn. Om du behövde fly, vad tror du att skulle du ta med dig då?

12. Charlotte råkar kika in hos en farbror som byter om i affären. Hon tycker det är genant. Har du varit med om något som du tyckte var pinsamt någon gång? Vad hände då? Varför tycker vi att vissa saker är pinsamma tror du?

OM MÅLINRIKTNING

Att vara målinriktad handlar om flera saker. Dels handlar det om att ha förmågan att formulera ett
mål, att kunna uttrycka antingen för sig själv eller för andra vad det är du vill. Alltså att ha en tydlig och stark vilja. Det handlar också om att kämpa vidare, trots motsättningar och att inte låta sig avskräckas av motgångar. Det finns massor med barn, unga och vuxna som oavsett könsidentitet är målinriktade – men de ingredienser som underlättar är förmågor som är tydligare i det som pojkar och män oftare får öva, på grund av genusnormerna. Det är också egenskaper som pojkar och män oftare får speglade, därför är det viktigt med böcker där även flickor gestaltas som målinriktade. Som den här.

OM FLICKOR & FOTBOLL

Trots att fotboll är en av de största sporterna för flickor finns det nästan inga böcker som speglar dem. Däremot finns det väldigt många böcker om pojkar som spelar fotboll. Liksom annat i
samhället, som uppmärksamhet i media, priser och galor etcetera, så ger det här en signal till flickor om hur vi värderar deras intresse. Det är ingen slump att kvinnor har mycket svårare att leva på sitt spelande än män. Det finns också en tendens att låta böcker där flickor spelar fotboll fokusera på annat, som smink, kärlek eller andra relationsdraman. I böckerna om Charlotte är det fotbollen som är det centrala, även om det så klart vävs in spännande moment och intressanta relationer. Böckerna bygger också på en verklig person, vilket pekar på att det går att satsa på fotboll som en karriär – oavsett könstillhörighet.