Bokhandledning: Tesslas pappa vill inte!

Kamma håret och jobba - Tesslas pappa säger nej!

Tänk dig en pappa som säger nej till allt. Han vill inte kamma håret, inte dricka kaffe och inte gå till jobbet. En rolig bok som skapar samtal om att säga nej och om föräldrar.

Frågor om att bestämma

I boken är det många saker som Tesslas pappa inte vill göra. Varför tror du att han inte vill göra dem?

Tessla får ändå sin pappa att göra som hen vill till slut. Vad gör du om din förälder inte vill göra samma sak som du vill göra? Vad gör din förälder för att få dig att göra saker du inte vill?

Vad är du med och bestämmer över hemma? Vad är du med och bestämmer över på förskolan? Finns det saker som du skulle vilja vara med och bestämma mer över?

Illustration. Tessla hjälper sin pappa att sätta upp hårspännen i håret. Tesslas pappa vill inte! - Bilderbok 1-3 år - OLIKA förlag - Författare: Åsa Mendel Hartvig - Illustratör: Caroline Röstlund

Frågor om föräldrar, att vakna och hårspännen

Tror du att Tesslas pappa alltid är så här? Vad tror du att Tessla tycker om sin pappa? Hur tycker du att en förälder ska vara?

Hur är Tessla? Vad tycker du om Tessla? Vad tror du att pappan tycker om Tessla?

I boken vill pappan inte vakna när Tessla försöker väcka honom. Brukar du väcka någon förälder? Hur gör du då? Vem väcker dig?

Tesslas pappa går med på att borsta håret om han får hårspännen. Han blir fin i håret. Vilka färger tycker du om att ha på dina hårspännen?

Normer om pappor

År 2021 tog pappor ut 31% av föräldraledigheten. Det är alltså fortfarande främst kvinnor som är hemma med små barn. Enligt statistiken står kvinnor också för merparten av vård av sjukt barn. Det är viktigt att alla föräldrar oavsett kön skapar nära relationer till sina barn. För att förändra stereotypa maskulinitetsnormer är det därför viktigt att ge barn förebilder där pappor och män är närvarande, empatiska och omsorgsgivande. Genom att erbjuda förebilder i litteraturen kan vi skapa bättre förutsättningar för att fler killar ska växa upp till närvarande föräldrar. I den här boken är förvisso pappan besvärlig, men berättelsen visar också en nära relation mellan pappa och barn. Dessutom bryter han mot flera ”koder”, som att kombinera kostym med hårspännen och glitter, och att som man inte vilja gå till jobbet.

Familjenormer

I den här boken bor Tessla med sin pappa. Den som läser böckerna både om Tesslas mamma och Tesslas pappa kanske märker att föräldrarna inte bor i samma hem. Det är något som barn som lever i flera hem kan känna igen sig i, andra kanske inte ens tänker på det. I Sverige finns 1,2 miljoner familjer med barn. Ett av fyra barn bor med en förälder eller bor växelvis på fler ställen Eftersom familjen är vår första tillhörighet är det väldigt viktigt att få den positivt och självklart speglad – både för vår självkänsla och vår självbild. Att låta alla familjeformer representeras i en bokhylla är ett sätt att visa att familjer är olika och lika mycket värda.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.” Lpfö 2018