Bokhandledning: Titta skogen

Följ med ut i skogen!

Böckerna i Tittaserien består av fyra böcker där vi får följa fyra olika barn under fyra olika årstider. Titta skogen, Titta havet, Titta parken och Titta natten. Titta skogen handlar om våren och att upptäcka skogen med alla sinnen; smaka, lukta, lyssna, känna och höra.

Frågor om familj

Familjen är vår första tillhörighet och att få den speglad på ett positivt och självklart sätt är viktigt för alla barn. Det är även viktigt att spegla många olika familjer för att visa att det är självklart att familjer är olika och lika mycket värda. I böckerna i Tittaserien ser vi barn tillsammans med olika familjer och personer som är omsorgsgivande. Familjer med en pappa, två mammor, ett storasyskon, en mormor och en farfar.

Vem är du familj med?

Frågor om pussar och kramar

I boken kramar och pussar barnet pappan. Närhet är mysigt och det är viktigt med samtycke. Att till exempel fråga om en person vill kramas. För att lära alla barn att de själva bestämmer över sin kropp kan en bra start vara att börja prata om pussar och kramar.

Tycker du om att kramas och gosa?

Frågor om skogen

Vetenskapen är tydlig med att vi lever i en klimatkris. För att motivera att ta hand om vår miljö och natur hjälper det att ha en relation till naturen. Genom att uppleva naturen kan vi lägga grunden för ett band mellan människa och natur. Det är författarens tanke med pekböckerna i Tittaserien.

Har du varit i skogen?

Vad tycker du om att göra i skogen?

Vilka djur finns i skogen?

Förskolans läroplan

  “Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.” Lpfö 2018