Bokhandledning: Timmy Kent och de mystiska morötterna

Tänk om vi skulle odla grönsaker på hela skolgården?

Timmy älskar både frukt och grönsaker. De borde få växa överallt! Men är det förbjudet att plantera frön var som helst? Och får du sitta i fängelse om du råkar göra det?

Frågor om boken

1. Timmy Kent tycker att det vore fint med ett grönsaksland på skolan. Vad skulle du vilja odla på din skola?

2. Timmy Kent tar frön och planterar dem utan att fråga. Har du gjort något utan att fråga? Hur kändes det?

3. Timmy Kent blir orolig för att han gjort fel. Han pratar om sina tankar med sitt storasyskon. Har du någon du kan prata med om saker du är orolig för?

4. Titta på bilden i Timmy Kents rum (sid 18 – 19). Kan du gissa vilka saker han tycker om att göra? Kan en se vad du tycker om genom att titta på ditt rum?

5. Titta på klassfotot. Vem tycker du är mest lik dig? Kanske någon som har samma färg på tröjan eller en frisyr som är lik din?

6. Timmy Kent har ett hårspänne med en fjäril? Har du något i ditt hår någon gång? Om du skulle ha ett hårspänne med något som du tycker extra mycket om på, vad skulle det vara? Kanske en glass? Eller en fotboll?

7. Timmy Kent tycker att hans assistent Rosa är rolig. Känner du någon som du tycker är rolig? Hur är någon som är rolig att vara med?

8. Timmy Kent tycker om många olika frukter, bär och grönsaker. Har du någon favoritfrukt? Har du någon favoritgrönsak? Vet du hur de växer och odlas?

Undersök! Ta tillsammans reda på hur era olika favoritfrukter och grönsaker växer och vart de odlas. Kan de växa i Sverige?

Om funktionsnedsättning

I barnböcker saknas det ofta barn med olika synliga funktionsnedsättningar. När de som bryter mot funktionsnormen är med handlar det ofta om att det är något problematiskt med att avvika från norm. I slutet av boken är sensmoralen att barnet med funktionsvariation är lika bra som andra barn, trots allt. Det finns också en idé om att böcker där barnet har en synlig funktionsnedsättning främst är intressanta för de barn som kan känna igen sig. Den idén gör att de som bryter mot normen får öva sig på att identifiera sig med de som uppfyller normen, medan det motsatta inte sker. Det leder lätt till olika behandling och bristande inlevelseförmåga. I den här boken har Timmy en assistent och downs syndrom, men inget av detta är i fokus för handlingen. Boken handlar istället om att odla och om att bryta mot regler.

Om odling

Även om många fortfarande tänker på en man när de tänker på en bonde så är det mer vardagliga odlandet och omsorgen om natur och miljö något som främst kopplas till kvinnor och det kvinnliga. Anledningen är att fokus inte är på försörjning, storskalighet och maskiner, utan snarare tolkas handlingarna som ”pyssliga”. I den här boken är det Timmy som får intressera sig för sin närmiljö, frukt och odling, och han ger därmed spegling åt barn som delar det intresset. Kunskaper och intresse för att odla kan också ge en förståelse för kretslopp och är ett bra sätt att närma sig klimatfrågor, hållbarhet och globala frågor.

Skolans läroplan

"Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling." Lgr 11, rev 2019.