Bokhandledning: Titta havet

Måsen, vågen - följ med till havet!

Böckerna i Tittaserien består av fyra böcker där vi får följa fyra olika barn under fyra olika årstider. Titta havet, Titta parken, Titta skogen och Titta natten. Titta havet handlar om sommaren och att upptäcka naturen med alla sinnen; smaka, lukta, lyssna, känna och höra.

Frågor om familj

Familjer är olika. Att få sin familj speglad på ett positivt och självklart sätt är viktigt för alla barn. Samtidigt är det också viktigt att visa och prata om den mångfald av olika familjer som finns. Då blir det självklart att familjer är just olika och lika mycket värda. I böckerna i Titta havet har barnet två mammor.

Vilka olika familjer finns på er förskola?

Frågor om havet

I havet finns det massor med liv. På jorden finns det mer hav än land. 70% av jordens yta består av hav. Vi människor har en nära koppling till havet, ett nyfött barn består till 80% av vatten och en vuxen människa består till 60% av vatten. Vi har så mycket vatten i vår kropp för att det är ett smart sätt att transportera salter, kolhydrater och proteiner till rätt ställe i våra kroppar.

Har du varit vid havet?
Har du smakat på havet?
Har du smakat på vattnet i en sjö?

Frågor om samtycke

I boken Titta havet kramar barnet sitt syskon. Det kan vara mysigt att gosa och kramas och vi är alla olika. När vi ska kramas är det bra att fråga först om personen vill ha en kram, på så sätt kan vi lära alla barn vad samtycke är. Samtycke handlar om att känna in, fråga, respektera om någon inte vill och när du får ett nej att acceptera det och backa.

Tycker du om att kramas och gosa?
Vad kan en göra när en kompis inte vill ha en kram?

Förskolans läroplan

  “Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” Lpfö 2018