Bokhandledning: Titta natten

Stjärnorna blinkar - upptäck natten!

Titta natten handlar om ett barn som är ute på vintern. Böckerna i Tittaserien består av fyra böcker där vi får följa fyra olika barn under fyra olika årstider. I Titta natten får vi följa med ett barn som upptäcker vintern med alla sinnen; smaka, lukta, lyssna, känna och höra.

Frågor om snö

Snö kan vara blöt, torr, kall och mjuk. Vi kan titta på snön ute och vi kan prova att frysa vatten - blir det snö?

Vad tycker du om att göra när det är vinter och snö?

Har du provat att smaka på snö?

Finns det några djur som byter färg på sin päls på vintern?

Frågor om pussar och kramar

I Titta natten kramar och pussar barnet mormor. Närhet är mysigt och det är viktigt med samtycke. Att till exempel fråga om en person vill kramas. För att lära alla barn att de själva bestämmer över sin kropp kan en bra start vara att börja prata om pussar och kramar.

Tycker du om att kramas och gosa?

Förskolans läroplan

  “Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” Lpfö 2018