Bokhandledning: Titta parken

Höstlöv och vattenpölar

Böckerna i Tittaserien består av fyra böcker där vi får följa fyra olika barn under fyra olika årstider. Titta parken, Titta havet, Titta skogen och Titta natten. Titta parken handlar om hösten och att upptäcka naturen med alla sinnen; smaka, lukta, lyssna, känna och höra.

Frågor om parken

Vetenskapen är tydlig med att vi lever i en klimatkris. Genom att uppleva naturen kan vi lägga grunden för ett band mellan människa och natur, vilket är viktigt för att vi ska ta hand om naturen. Författarens tanke med pekböckerna i Tittaserien är att fördjupa barns relation med naturen.

Har du varit i en park?

Vad tycker du om att göra i parken?

Vilka olika slags träd finns i parken?

Frågor om familj

Familjen är vår första tillhörighet och att få den speglad på ett positivt och självklart sätt är viktigt för alla barn. Det är även viktigt att spegla många olika familjer för att visa att det är självklart att familjer är olika och lika mycket värda. I böckerna i Tittaserien ser vi barn tillsammans med olika familjer och personer som är omsorgsgivande.

I boken Titta parken finns det en farfar. Vilka vuxna finns i ditt liv?

Förskolans läroplan

  “Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.” Lpfö 2018