Bokhandledning: Trolleri med Karam Nadjar

Skulle du vilja lära dig att trolla?

Karam är jättebra på att trolla. Han har tränat hela vägen från Syrien till Sverige. En dag vill hans nya kompis Anna också lära sig att trolla. Men det vill inte Karam. En magiker får ju inte avslöja sina trick.

Frågor om boken

1. När boken börjar är det Karams första dag i klassen. Hur tror du att det känns? Kommer du ihåg hur den första dagen på din skola kändes?

2. Karam har övat på att trolla med sin mamma medan han rest från Syrien till Sverige. Varför tror du att de lämnat Syrien?


3. Anna vill att Karam visar hur han gör sina trolleritrick. Det vill inte Karam. Varför vill han inte det, tror du? Hur tror du att det känns för Anna? Hur tror du att det känns för Karam?

4. Karam tycker att Anna var bra på att lära sig trolleritricken. Och han tänker att han var en bra lärare. Vad finns det förnågot som du är bra på att lära ut?

5. Vilka olika språk kan du prata? Har du lärt dig ett nytt språk någongång? Hur var det?

6. I skolan visar några i klassen upp en pjäs. Karam förstår inte vad de säger, men han förstår ändå vad pjäsen handlar om. Varför gör han det, tror du?

7. Karam fantiserar och drömmer om att stå på en scen och trolla framför en publik. Finns det något du drömmer om att göra?

8. I boken har Anna samma tröja på sig alla dagar. Varför tror du att hon har det? Finns det något klädesplagg som du tycker extra mycket om?

9. Karam känner att han kommer att sakna Anna och klassen när han flyttat. Saknar du någon? Hur känns det?

Om vänskap

Vänskap mellan tjejer och killar förekommer hela tiden och är vanligare ju yngre barn det handlar om. Vuxna har dock en tendens att uppmuntra barn att leka i grupper eller med enskilda personer av samma kön. Ofta benämns det som sker utifrån könsaspekter: ”Här leker tjejerna med xxx” vilket signalerar kön som gruppens främsta gemensamma nämnare. Vuxna tolkar också gärna lekar över könsgränserna utifrån rådande heteronorm. När två killar leker ihop föreslår sällan vuxna att de är kära eller ska gifta sig när de blir stora. Att benämna relationen som kärlek kan också driva vänner ifrån varandra. Eftersom samhället utgår ifrån heteronormen är det viktigt att synliggöra fler exempel på både vänskap och kärlek. Att tjejer kan vara vänner med hon, hen och han och vara kär i andra tjejer, killar, hen en eller flera pesroner och på samma sätt för killar.

Om att vara nyanländ

Karam är nyanländ ill Sverige. Det påverkar så klart Karams liv mycket, precis som upplevelser av flykt, krig och att behöva lämna sitt hem och hemland gör. Men Karam är också ett barn i stunden och ett barn som i likhet med de allra flesta barn har intressen och drömmar. Det är ovanligt att böcker skildrar nyanlända barns nya sammanhang och vardag i Sverige. Böcker har sällan ett annat fokus än själva flykten. Den behöver så klart också skildras, men lika viktig är till exempel vardagen på ett flyktingboende, som är en självklarhet för många barn i Sverige idag. Trolleri med Karam Nadjar ger Karam en identitet utöver sin status som flykting. Han har klasskompisar, sin starka vilja och sina drömmar om att trolla. Saker som alla barn kan känna igen sig i.

Skolans läroplan

"I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga." Lgr11, rev 2019