Bokhandledning: Uppdrag: Anden i flaskan

Gillar du äventyr och att lösa uppdrag?

Var försiktig om du hittar en ande i en flaska. En del är nämligen riktigt farliga – men det finns knep! Följ med Lina och tolvan peppar på äventyr!

Frågor om boken

1. Linas mamma undrar om Lina har sett en råtta. Lina skakar på huvudet, hon ljuger. Finns det lögner som är bra? Vilka lögner kan vara dåliga?

2. Axel frågar om Lina har snott mammans parfym. Lina skakar på huvudet igen. Tycker du att Lina gjorde rätt som tog av parfymen utan att fråga?

3. Anden säger att hon är underjordens snällaste ande. Stämmer det? Varför säger anden något som inte är sant?

4. Lina tänker att någon som är så liten inte kan vara farlig. Varför litade Lina på anden? Hade du litat på anden?

5. Lina har lovat farmor att inte berätta för någon om Peppar. Varför är Peppar hemlig, tror du? Hur skulle du känna dig om någon i din familj hade en hemlighet?

Gör hemliga lådor

Alla tar med sig varsin låda till skolan, det kan vara en gammal skokartong eller ett mjölkpaket som byggs om till en låda. Gör hemliga lådor genom att måla, klistra, rita och skriva på lådorna. I lådorna kan ni sedan lägga era hemligheter och gömma dem på ett bra ställe.

Varför kan det vara bra att ha hemligheter? Vem tycker du om att del ahemligheter med? Kanske ett syskon, ett djur, en vän eller en förälder. Vilka hemligheter kan göra att en mår dåigt? Fundera gemensamt över vem ni vända er till och få hjälp med dåliga hemligheter.

Fler frågor om boken

6. Lina och Peppar hjälper farmor att bli klar med sin äventyrsbok, fastän äventyren är både läskiga och farliga. Har du hjälpt någon med något fast du egentligen inte vågat? Hur kändes det?

7. Lina och Peppar får hjälp av en skalbagge. Varför tror du att skalbaggen hjälper dem? Har du hjälp någon du inte känner? Hur var det?

8. Lina och Peppar hjälper varandra att klara äventyret. Tror du att de hade klarat det utan varandra? Varför? Varför inte?

Vem är ond och vem är god?

Normer och förväntningar skapar idéer kring vem som är ond och god. Ser du en film är det ofta redan från början tydligt vem den onda karaktärer är. Sällan visar sig en vit, unga, tjej vara hjärnan bakom ondskefulla planer (även om det såklart finns undantag). Oftare är det killar och äldre män med mörk hudfärg som ska spegla de onda. Tillexempel i Disneys version av Skönheten och Odjuret. Ett annat exempel på detta är Sagan om ringen där Orcherna som är de onda har mörk hudfärg och dreadlocks medan Alverna anses vara de goda med långt ljust hår. På det här sättet återskapas idéer om vem som är ond och god och även rasistiska idéer. För att förändra behöver vi agera antirasistisk, lyfta fram olika slagsförebilder och inte kategorisera människor som onda och goda. Oftast har både de som vid en första anblick tror vara de goda dåliga sidor på samma sätt som de som vid en första anblick anses vara onda har goda sidor också.

Skolans Läroplan

"alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla." Lgr rev. 2019