Bokhandledning: Uppdrag: Rädda julen

Julen är hotad!

Någon eller några förstör julgranar, och russin blir till harlortar i glöggen. Pepparkaksdegar och paket försvinner. Lina och Peppar måste ta reda på vad det är som händer. Och de måste rädda julen!

Frågor om boken

1. I boken är julen hotad. Alla firar inte jul. Har du firat jul? Vad tycker du om med julen? Vad tycker du mindre om?

2. I boken är det snö på julen. Vad tycker du om snö? Vad tycker du om att göra när det snöar?

3. Det är som om de som förstör julen busar. Har du busat någon gång? Vilket är ditt roligaste bus?

4. Åskbacken är en viktig plats för farmor Hilda. Vilken plats är viktig för dig och vad brukar du göra där?

5. Lina känner i hjärtat hur mycket hon saknat Peppar. Vem saknar du? Och vart i kroppen känns saknaden på dig?

6. I bilen på väg till Åskbacken skriker Linas syskon att de ska vara tysta, eftersom han tycker att det stör när han läser. När blir du störd?

7. Peppar är en bestämd person som inte är rädd för att säga vad hon tycker. Vad kan vara bra med att vara en sådan person som Peppar? Vad kan vara krångligt?

8. Peppar blir fångad, och Lina bestämmer sig för att hjälpa henne fast det är farligt. Vad är det farligaste som du har gjort?

Olika högtider

Julen är en av de största svenska högtiderna, även om såklart inte alla i Sverige firar jul. Den bottnar i de kristna traditionerna med sådant som krubbor och julafton. Och lånar även från hednatro, med sådant som bock och gran.

Högtider kan vara ett smart sätt att inkludera olika traditioner, religioner och kulturer i skolan. Genom att prata om dem, utforska dem och titta på vilka värden de fokuserar på ges möjlighet att på ett naturligt vis visa nyfikenhet och lära mer, eller ge plats åt sådant som kan vara viktigt för vissa barn privat, men som kan tendera att bli osynligt i skolmiljön.

"Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sinalevnadsvillkoroch de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningarär därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, somär präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktigaför att skapa ömsesidig förståelse mellan människor." Lgr rev. 2019