Bokhandledning: Uppdrag: Skrämmarna

Har du träffat ett trädtroll eller provat mörkerglasögon?

Vill du veta om det finns skrämmare i övergivna hus? Och om de finns, vill du veta exakt hur farliga de är? Följ med Lina och Peppar på deras nya uppdrag.

Frågor om boken

1. I början av boken håller Peppar på att avslöjas när mamman öppnar dörren. Vad tycker du om att hon öppnar dörren utan att knacka? När är det okej? När är det inte okej?

2. Alla kroppar förändras genom livet. Peppar är stolt över de märken hon har på sin kropp från sina äventyr. Vad är du mest stolt över med din kropp?

3. Lina rider på Alberto, fast hon inte kan. Har du testat att göra något du inte kan? Vad hände då?

4. Trollen i skogen attackerar Lina och de andra. Det blir bråk. Vad hade du gjort om någon tagit tag i dig som trolldrottningen gjorde med Lina?

Bli bra på att bråka

Att hamna i konflikter och att bråka är en del av att vara människa. Vi är olika och tänker och tycker olika och vi kan inte läsa varandras tankar även om vi skulle vilja.

Öva på att bli bra på att bråka med hjälp av 3-stegsmetoden. Metoden går ut på att
1) Sätta ord på det som sker
2) Sätta ord på hur det känns
3) Säga vad vi vill ska hända i stället.

Till exempel: Du drar i min arm. Det gör ont och jag blir ledsen. Jag vill att du släpper mig så att vi kan prata i stället. Testa att rollspela olika påhittade situationer och öva på -stegsmetoden.

Fler frågor om boken

5. Skrämmarna tycker att det är pinsamt när en av dem får hicka. Vad tycker du är pinsamt?

6. Lina och Peppar skrämmer skrämmarna tillbaka. Det känns bra, tycker Lina. Varför känner hon så tror du?

7. Skrämmarna blir jätterädda av skratt. Olika personer blir rädda av olika saker. Varför är det så tror du?

Att hjälpa andra

Att vara hjälpsam är ett sätt att ta hand om varandra och visa empati. Det kan också vara ett sätt att vara solidarisk. I den här boken får Lina och Peppar hjälp av Alberto, men Lina hjälper också sin farmor och Peppar hjälper Lina när hon blir paralyserad av skräck. Genom att låta många olika personer i boken hjälpa varandra i olika situationer visas att det är bra att kunna ge hjälp, liksom att det är självklart att vi också ibland själva behöver hjälp.

Att vara hjälpsam är en övningsfråga, då det bland annat handlar om att lära sig att se när andra kan behöva hjälp. Därför är det bra att både öva på att vara hjälpsam i vardagen och att läsa om hur en historia utvecklas tack vare ömsesidig hjälp.

Om rädsla

Rädsla är en känsla som alla kan känna. Ibland är rädsla en bra signal om att något är farligt eller fel. Men ibland är rädsla en känsla som kan behöva utmanas och övervinnas, så att den inte hindrar oss att göra det vi vill göra.

Lina blir ofta rädd, och med tanke på alla farligheter hon är med om så är det en rimlig rädsla. Men, hon låter inte sina rädslor stoppa henne från att sträva vidare mot sitt mål: att skriva boken för äventyrare och att hjälpa sin farmor att behålla sitt hus. På så vis speglar Lina styrka och beslutsamhet.

Skolans läroplan

"Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera." Lgr rev. 2019