Bokhandledning: Uppdrag: Träsktrollen

Är du redo om det kommer en varulv och morrar?

Vill du veta vilka faror som döljer sig i träsket? Eller exakt hur farligt ett träsktroll är? Då ska du följa med Lina och Peppar på deras uppdrag.

Frågor om boken

1. Peppar övar på att skjuta prick. Varför är det bra att öva sig på saker inför uppdrag?

2. Farmor ger Lina och Peppar råd om hur de ska förbereda sig. men för att få fler råd behöver de gå till Leo. Vem brukar du fråga om råd?

3. Peppar märker att Lina blir rädd av ljuden i skogen. Vad gör Peppar då? Hur får det Lina att känna sig? Har du något knep för att göra dig mindre rädd?

4. När knäna börjar knaka blir Lina ledsen. Hur hjälper Peppar henne då? Vad tror du hade hänt om Peppar också hade blivit rädd?

5. Gnöltrollen letar efter Lina och Peppar, varför letar de efter dem?

6. Gnöltrollen hjälper sin härskare trots att hon inte verkar vara snäll mot dem. Varför hjälper de henne, tror du? Har du någon gång umgåtts med någon som varit elak mot dig? Hur kändes det?

7. Varför tror du att härskaren får bestämma trots att hon är elakt? Kan det vara så att hon får bestämma just för att hon är elak? Varför då?

Vem bestämmer?

Prata om olika sätt att bestämma. Demokrati betyder att alla ska bestämma tillsammans. Det finns också andra sätt att bestämma. Diktatur betyder att några få bestämmer över alla andra. Diskutera tillsammans vad som är bra och dåligt med de olika sätten.

Sverige är en demokrati där alla ska bestämma tillsammans. Är det så? Fundera tillsammans kring hur mycket barnen bestämmer i sina liv och om det finns saker de skulle kunna bestämma mer över.

Äventyr

Vilka äventyrare känner du till? Ester Blenda Nordström var en äventyrare som levde 1891–1948 hon var journalist och författare och Sveriges första undersökande reporter. Hon skrev under signaturen Bansai och har bland annat inspirerat
Astrid Lindgren till böckerna om Pippi Långstrump. Hon var med i bondetåget, räddade tusentals svältande i Finland, stred för kvinnors rösträtt och besteg berg i bland annat Argentina och Chile.

Eva Dicksons hela liv var ett enda stort äventyr. Eva utmanade dåtidens manssamhälle gällande vad kvinnor bör, kan och skall göra. Hon inspirerade också och flyttade gränserna för hela Europa genom att ständigt genomföra nya äventyr. Mest känd är hon för sin 40 dygns långa bilfärd år 1932 från Nairobi
till Stockholm.

Om att våga be om hjälp

Alla behöver vi då och då hjälp. Men att be om hjälp är något en måste få öva på för att lära sig, precis som en behöver få öva på att klara saker själv. Det är viktigt att alla får öva sig på att hitta lösningar. Precis lika viktigt är det att lära sig att be om hjälp. Om en inte ber om hjälp kan det få konsekvenser i det lilla, som att få ryggskott efter att ha lyft saker som en egentligen inte orkat bära själv, men också i det stora, som att inte våga be om hjälp när en mår dåligt eller är på väg in i ett missbruk. I den här boken får Lina och Peppar råd av farmor och Leo, men de klarar äventyret på egen hand samtidigt som de hjälper varandra.

Skolans läroplan

"Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteraspå ett konstruktivt sätt." Lgr rev. 2019