Bokhandledning: Uppdrag: Vattenhäxan

Häng med Lina och tolvan Peppar!

Vill du veta hur du klarar en dust med vattenhäxan? Eller hur du skriver ett brev med osynlig skrift? Då ska du följa med Lina och Peppar på deras spännande uppdrag.

Frågor om boken

1. Axel tror att det är Lina som busat med honom när det egentligen är Peppar. Har du fått skulden för något som du inte har gjort? Hur kändes det?

2. När vi känner efter hur det känns i magen brukar det kallas för magkänsla. att vi faktiskt känner om det känns bra eller dålig, rätt eller fel. Tycker du att det är viktigt att lyssna på sin magkänsla?

3. Lina blir modig när hon tänker på sin farmor. Varför tror du att hon blir det? När brukar du känna dig modig? Linas farmor inspirerar henne. Finns det någon som inspirerar dig att göra saker?

4. Vattenhäxan skriker ”Tyyyyst, dumma unge!” när hon blir arg. Vad brukar du göra när du blir arg?

5. Lina och farmor brukar berätta för varandra om äventyr som de varit med om. Vad är ett äventyr för dig? Brukar du berätta om dina äventyr för någon?

6. Lina får en hemlig bok av sin farmor. Hon måste lova att inte berätta om boken för någon. Om du hade en helig bok vad skulle du skriva i den?

7. Lina förbereder sig för uppdraget genom att äta och packa en väska med nödvändiga saker. Hur brukar du förbered dig innan du går till skolan?

8. Lina och Peppar klarar det spännande uppdraget. Vad tror du det var som gjorde att de klarade uppdraget? Hur tror du att det hade varit för Lina om Peppar inte hade varit med?

Om förberedelse

I den här boken är det Lina som tar den viktiga rollen och förbereder sig. Prata med varandra om varför och hur en förbereder sig inför olika saker. Att frukost till exempel är en förberedelse för att orka med dagen. Att skolan är en förberedelse för resten av livet. Att förbereda sig kan också handla om att fråga om hjälp. Lär alla barn att fråga om hjälp när de behöver det. Att öva på att säga nej kan också vara en viktig förberedelse inför olika situationer.

Skolans läroplan

"I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt." Lgr rev. 2019