VAD VILL DU BLI NÄR DU BLIR STOR?

1. Barnen i boken vill bli många saker. Kan ni komma på fler saker en kan jobba med?

2. Modesty i boken vet inte vad hon vill bli när hon blir stor. Vad tycker du att hon ska jobba med? Varför tror du att hon skulle passa till det? Tycker du att det är viktigt att Modesty vet vad hon vill bli när hon blir stor?

3. Vet du vad du vill jobba med när du bli stor? Vad tror du att det är bra att vara bra på då? Vad är du bra på?

4. Rima ska bli en clown, för hon har bra balans och är rolig. Kan du komma på ett jobb som du tycker verkar roligt? Vad tror du är roligt med det?

5. Många vuxna jobbar. Varför tror du att de gör det? En del vuxna jobbar inte, varför är det så tror du?

VAD GILLAR DU ATT GÖRA?

1. Ragnar i boken blir glad i hjärtat av att spela piano. Vad blir du glad i hjärtat av att göra?

2. Viktor blir modig av att spela teater. Vad tycker du är modigt att göra? Har du gjort något modigt någon gång?

3. Laura blir en bra kompis när hon spelar hockey. Hur tycker du att en bra kompis ska vara?

4. Evelina blir tuff när hon spelar handboll. Vad tycker du är tufft? Brukar du göra något som du blir
tuff av?

5. Vad tycker du om att göra? Hur känns det när du gör det? Vad tycker du inte om att göra? Hur känns det när du gör det?

VILKEN ÄR DIN FAVORITSAK?

1. I boken tycker Reidar om att göra sin docka fin. Vad tycker du är fint? När vill du vara fin? Vilken typ av dockor finns det? Till exempel bebisdockor, actiondockor, barbiedockor, marionettdockor och provdockor.

2. Fatima tycker om att hon kan cykla vart hon vill. Tycker du om cyklar? Om du fick cykla vart du ville, vart skulle du cykla då?

3. Joakim blir alldeles magisk i sin prinskrona. Skulle du vilja ha magiska egenskaper? Vad då för några? Har du något som får dig att känna dig magisk?

4. Många av barnen i boken har en favoritsak. Lacki har många bästa saker. Hur är det för dig? Kan du säga någon sak du tycker mycket om? Vad är det som är bra med den?

5. Boris bjuder på kalas. Han vill dela med sig av det han lagar på spisen. Har du bjudit någon på något? Har någon delat något
med dig? Hur kändes det då? Hur känns det om någon inte delar med sig?

OM YRKEN

Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader brukar det heta. Det beror främst på att vi har institutionaliserat omvårdnad och ger lön för det arbete som i många andra länder utförs oavlönat (av kvinnor). Vad som leder oss fram till våra yrkesval har till stor del med vårt sociala arv att göra. Läkarbarn är till exempel överrepresenterade på läkarlinjen. Det sociala arvet är kopplat till faktorer som socioekonomisk status och etnicitet. En annan styrande faktor är hur vi ser på kön och vad vi fyller könsrollerna med. Vilka intressen uppmuntrar vi hos våra barn och hur tolkar vi olika egenskaper beroende av kön? Att låta alla barn ta del av fler möjliga vägar framåt i livet går hand i hand med att försöka se varje barn som en individ, i stället för en representant för en gruppering. I de här böckerna kopplas också egenskaper, intressen och färdigheter samman med saker som en kanske spontant inte tänker på. Och dessutom visar de på, och öppnar upp för, fler möjligheter för både flickor och pojkar, oavsett funktionsnedsättningar eller etnicitet.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.” Lpfö 98, rev 2016