Bokhandledning: Varför är brorsan rädd?

Vad är du rädd för?

Och varför är vi rädda?

Varför är brorsan rädd? är känslodeckare som på ett klurigt sätt undersöker rädslor. En spännande och rolig bilderbok som är en bra öppning för att prata om rädslor.

Frågor om rädslor

Alvdis undrar om brorsan är rädd för åska. Hamsa tycker att det är spännande när det mullrar. Finns det något som du tycker är spännande? Hur känns det när något är spännande?

Brorsan kanske har tappat bort sina mammor, föreslår Hamsa. Har du tappat bort någon någon gång? Hur kändes det? Vad kan vara läskigt med att tappa bort någon, tror du?

Alvdis brukar hålla hand när hon är rädd, till exempel när hon fick en spruta. Finns det något du kan göra som får dig att känna dig mindre rädd?

En dag knuffade Kim Hamsa, och Alvdis sa ”Stopp!” Hamsa blev glad att någon hjälpte honom. Har någon knuffat dig någon gång? Har du knuffat någon? Hur kändes det?

Hamsa frågar om Alvdis vill kramas. Hon säger ja! Hur vet vi om någon vill? Kan vi se det på personen? Hur kan vi göra om vi är osäkra om någon vill eller inte, tror du?

Frågor om lek och läskigheter

Hamsa och Alvdis åker rutschkana ute på gården. Vad brukar du göra ute på gården? Vad leker du och dina kompisar på förskolan?

Brorsan åker luftballong! Vad tror du kan vara spännande med det? Finns det någon aktivitet du gärna vill göra, men som känns lite läskig?

Om känslor

Killen som sitter på en sten och är rädd visar en bild av en person som sällan tillåts visa känslor i böcker och annan media. Genom att spegla en ung kille på detta sätt kan mansrollen breddas så att den inkluderar flera olika känslouttryck.

Att få rätten att känna och uttrycka sina känslor är en viktig del av att bli en hel människa – både små flickor och små pojkar behöver hjälp att identifiera och sätta ord på olika känslor för att kunna ta hand om dem på ett bra sätt.

Om vänskap

Alvdis och Hamsa leker tillsammans, samtidigt som de delar tankar och känslor med varandra. Att visa på en självklar vänskap mellan flickor och pojkar är viktigt då den ofta görs om och tolkas som romantisk kärlek utifrån heteronormen. Att benämna kärleken som romantisk kan driva vänner ifrån varandra eftersom det blir jobbigt att höra sådant som ”ni är kära”. Två pojkar som leker ihop får sällan höra att de är kära eller kommer att gifta sig när de blir stora. Genom att istället alltid benämna alla relationer mellan barn främst som vänskaplig, kan vi vuxna lämna barnen friare att utveckla sina vänskapsrelationer och även de kärleksmönster som passar dem. I barnböcker behövs det fler bilder av självklar och stark vänskap mellan flickor och pojkar. Varför är brorsan rädd? är viktig eftersom vi behöver fler förebilder som skildrar självklar och stark vänskap mellan pojkar och flickor.

Förskolans läroplan

  “Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” Lpfö 2018