Bokhandledning: Varför är mamman arg?

Brukar du blir arg?

Och varför blir olika människor arga över olika saker?

Varför är mamman arg? är en känslodeckare som på ett roligt och oväntat sätt undersöker ilska. En fantasifull bilderbok som sätter ord på och väcker tankar kring känslor.

Frågor om ilska

Hamsa vill inte att någon ska skrika på honom. Hur tycker du att det känns när någon skriker på dig? Har du skrikit på någon? Vad hände då?

Alvdis tror att mamman kanske är arg för att Kim har tjatat om godis. Har du tjatat någon gång? Vad hände då? Har någon tjatat på dig? Hur känns det?

Alvdis blev arg när Hamsa tog klackskorna som hon ville ha. Har du varit med om att någon tagit något du ville ha? Hur kändes det? Vad hände då? Hur kan en göra när någon vill ha samma sak som en själv?

En gång slog Alvdis farbror henne. Då sa hon till en vuxen fast han sa att hon inte fick säga något. Vad tycker du om det? Vad kan en göra om någon gör en illa eller skrämmer en?

När Alvdis slog i tån skrek hon så högt att det hördes över hela förskolan. Har du skrikit så högt någon gång?

Skrik tillsammans!
Testa att tillsammans skrika så högt ni kan. Fundera på när det kan vara bra att kunna skrika och använda rösten så den hörs mycket.

Alvdis säger att hon vill slåss ibland. Hur kan en göra om en känner så?

Slå i kudden!
Ta fram en stor soffkudde eller liknande. Låt alla barn slå kudden så hårt de vill. Prata om hur det känns i kroppen när en är så där arg. Fundera tillsammans på hur en kan göra istället för att slå på varandra.


Om att vara arg

Att vara arg är en känsla som precis som alla andra känslor är viktig att få känna. Det finns en tendens att försöka avleda ilska eftersom den upplevs som skrämmande. Men ilska som får uttryckas på ett sätt som inte går ut över andra är snarare bra att få känna klart. Ilska är också en viktig signal för oss om att något känns fel. Men ibland väcks ilska när det egentligen är andra känslor vi har behov av att känna - som rädsla eller ledsamhet. Att utforska känslor är därför viktigt för alla så att rätt känslor får komma fram och så att vårt signalsystem skickar rätt signaler och hjälper oss att må bra. Det finns en tendens att tycka att ilska är en känsla som är mer okej för pojkar och män att känna, än för flickor och kvinnor, medan det motsatta gäller för känslan ledsamhet. I den här boken tmanas genusnormerna genom att låta en mamma vara arg.

Om hudfärg

Vårt samhälle består av en mångfald med människor med olika hudfärg. Bilderna i barnbokshyllan återspeglar inte detta, istället är det en stor dominans av barn och vuxna med vit hudfärg. Det gör alla barn inte kan spegla sig i barnböckerna. Det här påverkar både synen på sig själv och på andra, oavsett vilken kategori du tillhör; om du har lätt eller svårt att hitta spegling. För att skapa ett inkluderande samhälle där alla känner sig likvärdiga är det viktigt att ge fler barn fler möjligheter att hitta självklar spegling.

Förskolans läroplan

  “Förskolan skage varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.” Lpfö 2018