Bokhandledning: Varför finns jag?

Vart kommer bebisar ifrån?

Går de att köpa i mataffären eller hämta dem hos doktorn? Och vad behövs för att ett barn ska bli till? En rolig och viktig bok som skapar nyfikenhet kring bebisar och hur vi blir till.

Frågor om bebisar och familj

Barn kan bli till på olika sätt. Barnet i boken blev till på något som kallas ”storkklinik”. Det är som ett sjukhus som kan hjälpa de som vill bli med barn. Föddes du på ett sjukhus?

Vad behövs det för att det ska bli ett barn? Och vart någonstans i kroppen växer bebisar? Vet du hur lång tid en bebis är i livmoderna innan den kommer ut?

På väggen i boken sitter det fotografier. Vilka tror du att det är? Tror du att barnet har fler i sin familj än mamman? Vilka är med i din familj?

Förklara enkelt

Det finns ett rum inne i kroppen som kallas för livmoder. I det rummet kan barn växa. För att det ska bli ett barn behövs en spermie och ett ägg. Äggen finns i äggledarna och spermierna finns i pungkulorna. Ägget och spermien måste blandas för att det ska bli ett barn. Det går att blanda inne i kroppen (insemination eller samlag) eller utanför kroppen (provrörs-
befruktning). Sedan får ägget växa i livmodern i nio månader. Då är bebisen klar och vill komma ut. Bebisen kommer ut genom slidan som är en jättestark muskel som finns i snippan. Ibland görs ett hål
in till livmodern (kejsarsnitt) där bebisen kommer ut.

Att inte köna barn

Genom att som i den här boken låta tolkningen av barnets könsidentitet vara fri och öppen ger vi fler möjligheter för alla barn att identifiera sig med huvudpersonen. För barnen kan det bli en helt självklar del av läsupplevelsen, eller så öppnar det för möjligheten att tillsammans med pedagogen fundera över kön, genus och normer.

Förskolans läroplan

  “Barn i förskolan ska inte bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Därför ska undervisningen vara saklig, allsidig och icke-konfessionell. Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.” Lpfö 2018