Bokhandledning: Varför gråter pappan?

När gråter du?

Utanför staketet sitter en pappa och gråter. Varför gör han det? undrar Alvdis och Hamsa. Har någon varit dum? Eller är han bara trött? Kanske har någon slagit honom? Eller har han cyklat omkull? Eller så har han bara ätit alldeles för mycket godis!

Frågor om att vara ledsen, tröst och längtan

Både barn och vuxna kan bli ledsna. Har du sett en vuxen gråta någon gång? Vad hade hänt då? Hur kändes det i dig när den vuxna grät? Blev hen tröstad? Hur och av vem?

Hur vill du att andra ska göra när du är ledsen? Genom att hålla om dig eller prata med dig eller något annat?

Pappan i boken gråter inte för att han är ledsen utan för att han är glad. Har du också gråtit av glädje? Hur brukar du göra när du är riktig, riktigt glad?

I boken säger Alvdis och Hamsa att en kan bli ledsen om en längtar efter någon mycket. Har du längtat så mycket att du har blivit ledsen någon gång? Vad brukar du göra när du längtar?

Gissa känslan!
Börja med att prata om vilka olika känslor som finns. Prova att göra charader med de olika känslorna där barnen får gissa. Avsluta med att diskutera om vi kan se på människor vad de känner?

Frågor om lek och att bli nattad

Alvdis och Hamsa leker tillsammans på förskolan. De gräver i sandlådan och de klättrar i träd. Vad tycker du om att göra tillsammans med kompisar?

Om du fick välja en ny lek att prova på, vilken lek skulle det vara? Vad är det som verkar roligt med den leken?

Alvdis säger att hon har en mamma men inte någon pappa. Vem brukar hämta och lämna dig på förskolan? och vem brukar natta dig på kvällen?

Om vänskap

Alvdis och Hamsa leker i den här berättelsen tillsammans samtidigt som de delar tankar och känslor med varandra. Att visa på en självklar vänskap mellan flickor och pojkar är viktigt då den ofta görs om och tolkas som romantisk kärlek utifrån heteronormen. Att benämna kärleken som romantisk kan driva vänner ifrån varandra eftersom det blir jobbigt att höra sådant som ”ni är kära”. Två pojkar som leker ihop får sällan höra att de är kära eller kommer att gifta sig när de blir stora. Genom att istället alltid benämna alla relationer mellan barn främst som vänskaplig kan vi vuxna lämna barnen friare att utveckla sina vänskapsrelationer och även de kärleksmönster som passar dem. I barnböcker behövs det fler bilder av självklar och stark vänskap mellan flickor och pojkar.

Om känslor

Mannen som sitter på bänken och gråter är en man i kostym, en person som sällan tillåts visa sig ledsen eller sårbar i böcker och filmer. Genom att spegla en man på detta sätt kan mansrollen breddas så att den inkluderar många olika känslouttryck.

I vår tid förknippas känslor, och framför allt gråt, med flickor och kvinnor och det har ansetts stå för svaghet snarare än styrka. Under 1700-talet var det dock annorlunda, då ansågs det bland hovet mycket manligt att gråta. Det innebär att värderingarna som är knutna till olika beteenden och känslor är något som vi människor formar. Små pojkar får ofta gråta, precis som små flickor, men när de blir större slutar oftast pojkarnas tårar att rinna. Varför är det så? Och framförallt hur påverkar det oss?

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla barn ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.” Lpfö 2018