Bokhandledning: Värsta målet, Kosse!

FRÅGOR OM NERVOSITET, SJÄLVKÄNSLA OCH GEMENSKAP

1. I början av boken är både Kosse och Emma rädda för att ringa till det nya laget. Varför känner de så tror du? Har du känt dig nervös inför att prata med någon? Vad hände då? Vad kan en tänka för att bli mindre nervös och rädd?

2. Kosse tycker att Emma är ”bra på sånt” och tycker att hon ska ringa. Vad tycker du om det? Har någon tyckt att du ska göra något du tycker är läskigt? Vad hände då? Har du försökt att få någon annan att göra något som den tyckte var läskigt? Vad hände då?

3. Under träningen säger tränaren ”bra, Kosse” och hon känner hur hon ”sträcker på sig”. Hur känns det att få beröm tycker du? Har du gett beröm till någon annan? Har du testat att ge beröm till dig själv?

Övning: Ta varsitt papper och skriv ner tio beröm till er själva. En mening med någonting som är bra. Det behöver inte vara saker som någon är bra på, utan kan vara annat som är positivt. Som: Jag har ett fint skratt. Jag är bra på att trösta andra. Jag är bra på matematik. Jag har glada ögon. Många människor tenderar att fokusera på det som är negativt med dem själva, och har svårt att ta emot beröm eller blir beroende av andras omdömen. Därför är det bra att öva på att vara en bra kompis åt sig själv!

4. I bilen på väg till cupen i Gränna sjunger inte Kosse med de andra. Varför gör hon inte det, tror du? Hur gör du när du är med människor du inte känner så bra? Hur kan en tänka för att slappna av?

5. När Kosse ringer hem så känner hon sig ensam, fast hon är med sitt lag. Varför känner hon så tror du? Har du något förslag på hur Kosse kan göra eller tänka för att inte känna sig ensam? Har du något förslag på hur ett lag eller en annan grupp kan göra för att ingen ska känna sig ensam eller utanför?

FRÅGOR OM KÄNSLOR, VINNARE OCH
FÖRLORARE

1. Kosse blir väldigt arg under en träning och stormar därifrån. Vad tänker du om det? Hur hade hon kunnat göra istället? Har du blivit så arg någon gång? Vad hände då?

2. Kvällen innan Kosse ska börja i sitt första lag kan hon inte somna. Har du längtat väldigt mycket efter något? Hur kändes det? Finns det olika sorters längtan?

3. Efter en vinst säger Felicia att det andra laget var dåliga. Vad tycker du om det? Vad är det att vara en ”god vinnare”? Tycker du att det spelar roll hur en är när en vinner?

4. Kosse och laget förlorar sista matchen. Hur är en ”god förlorare”? Tycker du att det spelar roll hur en är när en förlorar?

OM SOCIAL KOMPETENS

Social kompetens handlar till exempel om hur bra du är på att samspela med andra, läsa av andras känslor, lyssna och skapa kompromisser som alla är nöjda med. Alla människor har nytta av social kompetens, eftersom det gör det lättare att vara med andra människor, ha goda relationer och vara en del av en gemenskap. Men olika barn får öva olika mycket på de färdigheter som hjälper oss i det sociala, så som lyssnande, känslokodning och kompromissande. Generellt sett gör våra genusnormer att flickor får öva mer, men alla flickor är inte lika bekväma i det sociala som förväntningarna gör gällande. Kosse är till exempel en person som är tryggast när hon är på planen och gör det hon tycker är roligt och vet att hon är bra på, medan hon tycker att annat är svårare.

OM KONSUMTIONSNORMER

Det finns en förväntan om förmåga att konsumera i samhället, om att ha en viss ekonomisk standard, en socioekonomisk norm. Det märks i förväntningar kring sådant som presenter vid avslutningar, hur lätt det är att be alla att bidra med en peng till någon skolaktivitet eller att alla barn har tillgång till surf i en smarttelefon. Det stämmer att en stor grupp i samhället idag inte har problem med att betala sådana saker, och många har mycket mer än så. Men samtidigt ökar klyftorna mellan de som har och de som inte har, och skapar olika förutsättningar för olika barn. I den här boken ges spegling åt de barn för vilka det inte är självklart att kunna köpa alla saker som en vill ha eller som behövs till en fritidsaktivitet.