Bokhandledning: Vem är kär i Abel Svensson?

Är du kär i någon?

Abel Svensson har funderat och funderat. Han vet vilka han är kär i. Men finns det någon som är kär i honom? Och hur ska han i så fall få reda på det?

Frågor om boken

1. Abel känner att han är kär i tre stycken samtidigt. Finns det något bra eller mindre bra med att vara kär i flera samtidigt tror du?

2. Sonja säger att hon är kär i en person på en affisch. Abel vet att Sonja inte har träffat någon i bandet på affischen. Vad är det som gör att en kan bli kär i någon som en inte pratat med tror du? Hur tror du att det känns att vara kär i någon som en inte träffat?

3. Abel känner sig skrattig när han får reda på att någon är kär i honom. Varför tror du att han känner så? När brukar du känna dig skrattig?

4. Abel söker på Internet och ropar från balkongen för att ta reda på om någon är kär i honom. Hur hade du gjort för att ta reda på om någon var kär i dig?

5. Tycker du att det är skillnad på kärlek och att tycka om någon? Kan en vara kär i en vän? Kan en vara kär i någon som en inte är vän med?

Övning
Dela in er i grupper två och två. Den ena personen ska berätta vad den åt till frukost. Den andra personen ska lyssna aktivt och var jätteintresserad av det personen berättar. Sedan byter den som lyssnar roll och är inte alls intresserad av frukosten längre, men den person som berättar om sin frukost fortsätter att berätta. Hur känns det när någon vill lyssna och när någon inte alls är intresserad?

Om känslor

I vår tid förknippar vi att kunna uttrycka och visa känslor med kvinnor. Så har det inte alltid varit. Under 1700-talet ansågs det till exempel mycket manligt bland adeln att visa känslor och gråta. Det är inte heller så att det är likadant över hela jordklotet. I olika kulturer är det okej för killar och män att uttrycker stora känslor, både sorg och glädje, öppet och tydligt. Eller att män visar att de är vänner genom att hålla varandra i handen. Hur vi visar våra känslor lär vi oss som barn. Att ges rätten att känna och uttrycka sina känslor är en viktig del av att bli en hel människa. Både små flickor och små pojkar behöver hjälp att identifiera och sätta ord på olika känslor för att kunna ta hand om dem på ett bra sätt. Kom ihåg att en upplevd känsla aldirg är fel. Alla känslor är okej, men vi behöver hitta bra sätt att uttrycka dem.

Om kärlek

Istället för att fråga om någon är kär i en tjej eller kille, lämna det öppet och fråga; är du kär i någon? Så får personen utrymme att själv sätta ord på vem den gillar.

På liknande sätt kan vi säga käresta istället för pojk- och flickvän så utgår vi inte ifrån heteronormen. På så sätt lever vi upp till läroplanen där det står att ingen ska diskrimineras på grund av sexualitet. Att bli osynliggjord är också en form av diskriminering så när ni väljer böcker tänk på att ha med böcker med hbtq personer.

Skolans läroplan

"Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet." Lgr 11, rev 2019.