Bokhandledning: Vi letar skatt

Om hemlöshet och att bry sig om varandra.

En bilderbok på rim, om ett barn som blir vän med en romsk tiggare. Barnets upplevelser och vilja att hjälpa leder till en rad frågor som de vuxna saknar svar på och som bearbetas i barnets fantasi.

Frågor om känslor och solidaritet

I boken visar tanten bilder på sina barn. De är långt borta och hon saknar dem. Varför tror du att hon är här, istället för hemma med sina barn? Har du saknat någon person, någon gång?

I boken vill inte mamman ge några pengar till tanten. Varför vill hon inte det, tror du? Tror du barnet håller med sin mamma?

Tanten bor i ett tält i en park. Varför tror du att hon bor så?

Barnet vill hjälpa tanten. Om du fick bestämma, hur skulle du vilja hjälpa tanten då?

När de ordnar fest i boken får alla komma. Men bara de som har pengar betalar. Varför gör de så, tror du?

Frågor om skatt, drömmar och fest

I boken pratar mamman om skatt. Vad är det för skatt hon menar då, tror du? Här kan du som pedagog berätta om hur skatt fungerar och vad skatten används till.

Barnet drömmer om en skatt. Kommer du ihåg någon dröm som du har haft?

I slutet av boken ordnar de en fest. Tycker du om att gå på
fest? Skulle du vilja ha en fest? Vad skulle hända på din fest?

Tanten och farbrorn som har hotellet blir vänner. Vad kan vara bra med att ha vänner? Hur kan en göra om en vill bli vän med
någon?

Om solidaritet

Förskolan har som uppdrag att hjälpa barn att utveckla både solidaritet, öppenhet och en vilja att hjälpa andra. Det är just kombinationen av de här sakerna som är viktig. Solidaritet i sig handlar om att ta ansvar för något för en grupps bästa. Så när vi ska verka för solidaritet blir det viktigt att fundera på vilka
är en del av gruppen och därmed omfattas av solidariteten.

Läroplanen signalerar tydligt att solidariteten ska sträcka sig utanför den egna och närmaste gruppen. Därför blir en del av arbetet med läroplanen att skapa förståelse för att vi alla är människor med lika värde, oavsett var vi kommer ifrån eller hur vi lever. I Vi letar skatt följer läsaren ett barns perspektiv, som
utanför affären på ett självklart sätt ser en människa
att hjälpa, relatera till och att känna solidaritet med.

Förskolans läroplan

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna." Lpfö 2018