Bokhandledning: Vi odlar smultron

Sol,vind och vatten?

Vad behövs för att något ska växa? En bok som inspirerar till odling och samtal om jord, frön och annat spännande.

Frågor om att odla

Vad behövs det för att smultron fröna ska växa? Har du sått frön någon gång?

Barnet och hens pappor måste vänta på att fröna ska gro, att det ska bli blommor och sedan att det ska bli till bär. Det är mycket väntan! Har du väntat på något någon gång? Vad hände då?

Barnet och papporna odlar på balkongen. Var kan vi mer odla?

Barnet och papporna äter smultron på slutet. Alla får smaka. Vad är bra när alla får smaka? Hur känns det om bara vissa får smaka? Vad kan en göra om någon inte fått smaka?


Normer kring odling

Ordet bonde är för många synonymt med en man. Att odla i mindre skala sammankopplat med tjejer och kvinnor. Antagligen för att det är en syssla som inte ses som ett yrke och som något som är en del av ett så kallat förvärvsarbete. Läser vi trädgårdtidningar så domineras de nästan helt av kvinnor förutom någon man som är med men då som "expert". För att klara klimatkrisen kommer vi att behöva odla mer i vår närhet. Att visa intresse för naturen är en viktig faktor för ett hållbart levnadssätt, där vi inser att vi är en del av ett större ekosystem där det vi gör spelar roll. Den här boken utmanar genusnormerna genom att ha två män som är omhändertagande och även för att männen är intresserade av odling.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” Lpfö 2018