Bokhandledning: Vi tvättar bilen

Skum och bubblor

Det är roligt att tvätta bilen med mammorna. En bok med allt som behövs för att bilen ska bli ren och bus såklart!

Frågor om att tvätta

Vilka saker kan vi tvätta? Vad är roligt med att tvätta?

I boken sprutar barnet vatten på sina mammor. Hen busar lite. Har du gjort det någon gång? Finns det bus som är bra och bus som är dåliga?

Barnet bränner sig på vattnet. Har du gjort dig illa någon gång? Vad hände då? Hur tycker du om att bli tröstad när du har ont?

Frågor om bilar, katter och hår

I boken har familjen en bil. Vilka fler sätt finns det att ta sig fram på?

I boken finns det en katt. Har du något husdjur?

Den ena mamman har långt ljust hår. Den andra mamman har kort mörkt hår, precis som barnet. Hur är ditt hår? Vad är bra med att ha kort hår? Vad är bra med att ha långt hår?

Att inte köna barn

Vi lever i ett samhälle som strävar efter jämställdhet. Trots det är förväntningarna på vilka lekar barn ska leka och tycka om begränsade av stereotypa könsroller. I många av våra böcker så könar vi inte barnen, det vill säga vi skriver inte om de är tjejer eller killar utan låter barnet vara just ett barn. Det gör att fler barn identifierar sig som huvudperson och tänker -
det där är jag!

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet." Lpfö 2018