Bokhandledning: Zozo & hunden

Gillar du också hundar?

Zozo är nyfiken och gillar att undersöka. Det är både lite läskigt och roligt med en hund.

Frågor om att leka själv, nyfikenhet och känslor

Zozo tycker om att leka själv. Tycker du om att leka själv? Vad brukar du göra när du leker själv?

Zozo är nyfiken, när är du som mest nyfiken och vad brukar du göra då?

Zozo blir rädd när handen inte lossnar från bänken. Har du varit rädd någon gång? Vad hände då? Hur kändes det?

Övning! Ställ er i en ring. Låt ett barn i taget visa en känsla, till exempel ilska, förvirring, glädje. Alla andra härmar barnet. Prata om ifall det går att dölja den riktiga känslan bakom en låtsad känsla? hur känns det när en inte riktigt vågar visa sin känsla?Frågor om frukter och att krama träd

Zozo smakar och luktar på äpplen. Vilka frukter tycker du om? Hur smakar och luktar de?

Brukar du gå till parken eller skogen? Vad tycker du om att göra där?

Övning! Zozo kramar ett träd och tittar på den fina barken. Se om ni kan hitta några träd som ni kan krama! Prata om hur det känns att krama träd.

Heteronormen

Vi lever i ett samhälle där heteronormen är stark. Det medför att de flesta människor tror att alla andra människor är heterosexuella. Det innebär att många familjer och även kärleksrelationer osynliggörs. I Böckerna om Zozo är det först pappas kille som är med och senare i böckerna blir det Zozos pappa så att Zozo har två pappor. För att synliggöra alla olika familjer är det viktigt att vi speglar dem i litteraturen. En del förskolor tänker att de bara har barn som lever i en heterosexuell familj med en mamma och en pappa och att de därför inte behöver prata om olika sorters familjer. Men om förskolan har ett segregerat upptagningsområde med bara heterosexuella familjer är det extra viktigt att spegla den mångfald som faktiskt finns.

Förskolans läroplan

 “En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.” Lpfö 2018