Hela havet stormar - alla ska med!

”Kom an pirater
Och alla små möss
Skepp ohoj kamrater
Vi drar till sjöss!”

1. Ställ fram stolar i en ring, en stol för varje barn som är med. Vänd stolsryggarna inåt mot mitten i ringen. Berätta för barnen att ni ska leka hela havet stormar och att stolarna är deras piratskepp som de alla ska få plats på. Upp och hoppa alla pirater – ta plats på skeppet och sätt er på varsin stol!

2. Sätt på musik och låt barnen gå runt stolarna, ta bort en stol och pausa sedan musiken. Nu ska barnen hjälpas åt så att alla får plats på stolarna.

3. Sätt på musiken igen och ta bort en till stol. Pausa musiken igen, alla barn ska hjälpas åt att få plats på piratskeppet. Fortsätt så tills det bara är en stol kvar. Klarar barnen att hjälpa varandra så att alla får plats på EN stol?