OLIKA och fossilfritt

På OLIKA jobbar vi hårt med att ställa om till fossilfritt. Vi har tagit många steg men vi har en del kvar. Vår stora utmaning är att vi samarbetar med väldigt många olika aktörer och för att vi ska kunna ställa om måste även de göra det. Under tiden fortsätter vi att leta efter de bästa tillgängliga lösningarna och debattera och utbilda för att fler ska ställa om sina verksamheter. 

Hur ser OLIKAs energianvändning ut internt? 
På våra kontor använder vi förnyelsebara bränslen, det är förhållandevis enkelt då det går att välja från de flesta elleverantörer. Vi reser också kollektivt och oftast med tåg. VI flyger inte. 

Vilken energi använder OLIKAs tryckerier? 
Det tryckeri som vi jobbar mest med heter Dardedze Holografija och ligger i Riga. 60% av deras energi är förnyelsebar och 40% är fortfarande från fossila bränsen. Vi jobbar för att ändra på det men just nu ser det ut så. 

Hur jobbar OLIKA med Svanenmärkningen?
Vi trycker endast hos Svanenmärkta tryckerier och vi jobbar för att Svanen-märkningen ska bli synonymt med "fossilfritt" men där är vi inte ännu. I senaste revideringen av Svanens märkning stärktes kriterierna upp. Christer Andersson på Svanen säger så här: 

"Vi har stärkt upp kravet på energin i de nya kriterierna. Dock är det inte möjligt att ha ett krav på 100% förnybart som gäller i hela norden, då det är olika förutsättningar för det i de olika länderna."

Robert Sabelström på Climate Hero, vår oberoende klimatexpert är positiv men samtidigt kritisk till de uppdaterade kriterierna, och menar att aktiviteterna borde kopplas till tydliga mål:

"Att ställa krav på att man gör en klimatberäkning är ju en bra början. Men för att vara "miljömärkt" skulle man ju även vilja se krav på förbättringar. Antingen som hårda gränsvärden eller att man skall följa Science based targets 1.5 graders- kurva, alltså minst halvera utsläppen varje årtionde och nå nettonoll senast 2050. Jag skulle även vilja se mer fokus på nya klimatsmarta material (till exempel bambu eller hampa). Just nu är det väldigt fokuserat på det svenska storskogsbruket."

På OLIKA kommer vi under 2023 att prova att trycka på fler material, som till exempel bambu. Enligt Robert Sabelström är bambu är ett bra materialval då det suger åt sig mycket koldioxid när det växer, och det växer snabbt till skillnad från träden. 

Hur jobbar OLIKA med fossilfria frakter? 
Vårt mål är att alltid kunna erbjuda minst ett alternativ med fossilfri leverans till våra kunder. Vi hoppas också att de stora aktörerna snart ska erbjuda samma sak, men vi vet inte när det sker. Som kund till OLIKA kan du vara med och förändra genom att välja fossilfri frakt i kassan! 

Frakterna från vårt tryckeri i Riga till Sverige sker med DHL Green, det är det närmaste klimatsmart frakt vi kommit där. Men även här kommer det förhoppningsvis att finnas fler alternativ snart. 

Hur jobbar OLIKA med författare, illustratörer och andra frilansare? 
Då vi jobbar med närmare 200 frilansare är det här är en viktig del. Vi utbildar och uppmuntrar alla att göra de saker de kan göra enkelt, och vi ställer frågor om hur de tänker ställa om. 

1) Vilken energi använder du idag till ditt arbete? Har du inte gjort det ännu, ställ om till förnyelsebart. Alla elbolag erbjuder det. 

2) Hur reser du i ditt arbete? Reser du fossilfritt även om det tar lite längre tid? Är du beredd att avstå viss bekvämlighet för att resa klimatsmart? 

3) Har du gjort en klimatanalys av din egen verksamhet? Under 2023 kommer vi i samarbete med Climate Hero att erbjuda en utbildning och kalkylator för den som vill följa sitt klimatavtryck som frilans eller som liten företagare. 

OCH: Berätta om din klimatresa! Ju fler vi är som berättar om vad vi gör och varför, hur vi ställer om, desto fler blir insprirerade att göra samma sak. För vi kan bara klara 1,5-gradersmålet tillsammans!