Kampanj & kommunikation

Illustration av glada barn, paket och ballonger.

Normkreativ kommunikation

Vi är experter på normkritik och normkreativitet och vet var möjligheterna och fällorna finns. Vi arbetar efter strategin normalisera genom att inkludera och erbjuder företag och organisationer koncept, kampanjer, screening, utbildning, analyser och konsultation. Vi erbjuder också second opinion och kan vara en normkreativ expertpartner till reklam- och kommunikationsbyråer. Välkommen att bygga framtiden med oss!

Kommunikation med Stadsmissionen

När Stadsmissionen skulle skapa och kommunicera en gemensam idé till alla om vad Stadsmissionen är och gör bad de oss om hjälp med att titta på texterna ur ett kommunikativt och normkreativt perspektiv.

Ett vitt papper med texten "Normer?" skymtar under en röd papperslucka

Value Screen - vårt sätt att screena en kampanj

En struktur och metod som vi använder oss av när vi analyserar befintliga reklam och kommunikation är Value Screen. Målet är att fånga upp vilka värderingar som till exempel en reklamfilm sänder ut, och koppla den till företagets varumärke och mål och vision. Sju röster sätter betyg ur sju olika perspektiv.

Tre unga pojkar på Gothia Cup håller upp en skylt om "Respect Every Body"

Gothia cup och Respect EveryBody

När Gothia Cup ville höja kunskapen och förändra attityder och normer för att motverka sexuella trakasserier hjälpte OLIKA till med innehåll i kampanjen. Syftet med kampanjen var att lyfta frågan om eget ansvar, om respekten för ens egen och andras kroppar och gränsdragning. Budskapet spreds under invigningen och som fysisk och digital information under cupveckan. Vi tog avstamp i perspektivet som kallas för en aktiv åskådare, och som är en metod i våldsprevention. Istället för att fokusera på den som trakasserar, fokusera på de som står bredvid och uppmuntra dem att agera.