OLIKAs klimatanalys

Vill du läsa hela OLIKAs klimatanalys?  

För oss är det viktigt att vara transparenta, för även om vi har gjort mycket så har vi en lång väg kvar. Här hittar du våra hållbarhetsrapporter: 

Hållbarhetsrapport OLIKA 2023 års verksamhet 
Hållbarhetsrapport OLIKA 2022 års verksamhet 
Hållbarhetsrapport OLIKA 2021 års verksamhet 

Men kan vem som helst nå "netto noll"?

Det går alltid att köpa sig fri, men det är inte det vi vill göra. Istället pratar vi om hur vi arbetar för att ställa om vår verksamhet och minska våra utsläpp. Därför ska du alltid fråga efter hur mycket ett företag släpper ut. För vem som helst som har råd att köpa sig fri kan nå netto noll bara genom att köpa klimatkompensation. Men ska vi ha en hållbar värld så behöver vi ställa om våra verksamheter, och det jobbar vi hårt med på OLIKA. Vi berättar hur vi ställer om, vilka förändringar vi gjort och ska göra, och så redovisar vi hur stora våra utsläpp är. 

Redan idag släpper OLIKA ut "netto noll" koldioxid eftersom vi kompenserar för våra utsläpp med 200%, precis som vi ska göra enligt de internationella riktlinjerna och GHG-protokollet.

Hur gjorde OLIKA klimatanalysen?  

Tillsammans med Climate Hero har vi gått igenom hela vår verksamhet och räknat på utsläpp, del för del. Det handlar om alltifrån våra egna kontor till vilken energi våra tryckerier och distributörer har. Det har inte varit lätt att hitta alla siffror då många inte är vana vid att behöva räkna på sånt. Men vi hoppas att det år för år kommer att bli lättare. När vi inte har fått in siffror så har vi räknat på schabloner som enligt internationella överenskommelser får användas för klimatanalys. 

Vilken klimatkompensation köper OLIKA?   

Analysen visade att vi släpper ut 0,6 kg koldioxid per bok (2022 års verksamhet). Det är den siffran som vi arbetar för att få ner varje år genom att förändra vår egen och våra samarbetspartners verksamhet. I analysen tar vi hänsyn till hela livscykeln och det som kallas för scope 1, 2 och 3. Det betyder att vi tar med utsläpp som sker i vår produktion, de utsläpp som våra leverantörer skapar och även de utsläpp som konsumtionen av det vi producerar genererar.