Hur ska OLIKA minska sina utsläpp?

I vår klimatrapport har vi identifierat fem sätt som vi ska jobba på. Vi har sedan tidigare gjort förändringar inom vår egen verksamhet, som att byta till till fossilfri el, att sopsortera, undvika pappersutskrifter, endast åka tåg och liknande (se hela listan på vad vi gjort nedan). Det som återstår för oss är att jobba med våra samarbetspartners och minska utsläppen tillsammans med dem. Det handlar om alltifrån illustratörer och författare till tryckerier och distributörer. Det är inte lika lätt då vi inte själva har direkt kontroll över deras utsläpp. 

Vilka klimatåtgärder jobbar OLIKA med?  

Vårt mål är att följa det som kallas för "Carbon Law" och halvera vår verksamhets klimatpåverkan senast 2025 och nå netto noll senast 2030. Ett första etappmål är att minska klimatpåverkan med 20% till 2023. För att klara det har vi identifierat följande fem områden.  

1. Byta ut nytt papper i tryckta böcker. 

Från 2022 trycker vi endast på återvunnet papper och varfter vi trycker om titlar så byter vi ut. Nu har vi mer än hälften av våra böcker i återvunnet papper.

2. Kartlägga och ställa krav på underleverantörer i bokproduktionen

I den här punkten handlar det om att ställa ökade krav på tryckerier, på transportföretag och på distributörer. Det är inte det lättaste men vi hoppas att vi snart ska ha fler aktörer att välja på, aktörer som också vill nå netto noll så snabbt som möjligt. 

3. Kartlägga och ställa krav på underleverantörer i den kreativa processen 

Här handlar det om frilansare och samarbetspartners, som till exempel fotografer, filmskapare, författare, illustratörer och formgivare. Det är inte heller det lättaste men vi jobbar med att informera och uppmuntra till omställning. 

4. Kartläggning och kravställning av miljöklass på transporter

Här jobbar vi på, och det handlar både om transporter från tryckerier till lager och från lager till slutkund. Här har det dykt upp fler och fler bra alternativ som sätter det förnyelsebara bränslet i fokus. 

5. Klimatkompensera och årlig klimatanalys och uppföljning 

Vi ska göra vår klimatanalys tillsammans med oberoende part varje år och jämföra med tidigare år. Vi ska också vara transparenta med våra resultat och redovisa våra åtgärder och utmaningar. Ju fler vi är som vill ställa om, desto snabbare kommer det att gå. Vad har OLIKA genomfört hittills? 

Vi har jobbat med klimatåtgärder under många år, här är listan på det vi gjort under 2022, sedan vi gjorde vår klimatanalys. 

Vi byter till ett grönare alternativ över Östersjön!

Vi byter till DHL GO Green Solutions när vi fraktar våra böcker från tryckeriet över Östersjön till vårt lager.

Vi går över till återvunnet papper!

Märkligt nog kostar mer att göra rätt; återvunnet papper är cirka 20% dyrare än nytt papper från fällda träd, varför är det så?

Vi berättar i varje bok var pappret kommer ifrån! 

Vilket är företaget, pappersbruket och landet och staden där pappret görs? Vi vill lyfta alla pappersbruk som liksom oss vill ställa om. Det gör det också lättare för dig som vi vill välja hållbart att hitta till böckerna. 

Vi jobbar för att Svanen ska bli förnyelsebart (och fossilfritt)!  

Om en bok är Svanenmärkt vill vi att det ska ingå att den är tryckt med fossilfri energi. Där är Svanen inte ännu, men vi hoppas att det sker snart. Så att det blir ännu lättare att veta varför en ska köpa en Svanenmärkt barnbok.

Vi tar fram en checklista för en GRÖN och hållbar bok

Vi vill hjälpa alla som lånar och läser böcker att ställa frågor som driver förändringen åt rätt håll. Ju fler som ställer frågor, desto snabbare kommer branschen att ställa om. Kunskap är makt!

Vi jobbar med att få fram återvunna papper som också är Svanenmärkta

FSC handlar om spårbarhet, och att ett papper kommer från ett hållbart skogsbruk. Men det räcker inte, det säger inget om hur produktionen sker, hur timmer eller papper fraktas, eller vilken energi som används.

Vi jobbar för att tryckerierna ska ha 100% förnyelsebar energi

Där är vi inte idag, men vi fortsätter att jobba för det. Idag har vårt trycker en fördelning av 60% förnyelsebart och 40% fossilt. Det måste vi ändra på.

Vi tar fram en utbildning i klimatanalys 

Vi samarbetar med nära 200 olika författare och illustratörer och andra frilansare som också behöver ställa om tillsammans med oss. Mer kunskap om hur en verksamhet analyseras och vilka åtgärder som leder snabbast framåt.

Vi ser till att våra distributörer använder fossilfri energi

Det gör de idag, men de kan puffa på ännu mer för att transporterna också ska bli fossilfria, där är vi inte riktigt idag.

Vi ökar på antalet samarbetspartners för fossilfria leveranser

I vår butik vill vi erbjuda alla kunder att välja fossilfri leverans. 

El, sopsortering och minimalt med utskrift  

Elen på våra kontor kommer från förnybara energikällor. Vi använder endast Svanenmärkt papper och skriver bara ut på papper när det är nödvändigt. Vi sopsorterar med glädje!

OLIKA älskar vego

Vi bjuder alltid på vegetarisk mat i våra böcker. Det har vi gjort ända sedan starten 2007 och här är vi unika! När vi bjuder på mat eller arrangerar utbildningar och event serverar vi också vegomat och uppmuntrar våra samarbetspartners  att göra samma sak.

Resor och transporter

Vi är flygfria och stannar på marken och vi uppmuntrar de vi samarbetar med att göra samma sak. Tåg, buss och taxi med förnyelsebar energi om vi använder oss av bil. 

Hur kan våra böcker återvinnas? 

I varje bok finns en text som uppmuntrar till att ge bort eller återvinna. Läs den med barnen så lär de sig också hur en bok kan cirkuleras eller återvinnas. 

"En bok har ett långt liv! Det bästa sättet att återvinna en bok är att ge bort den! Förskolan, skolan, vännen, grannen, det lokala biblioteket eller second hand – möjligheterna är många. Vill du ändå kasta boken finns två olika sätt. Är boken Svanenmärkt sorterar du den som tidning. Är boken inte Svanenmärkt, ta bort pärmen och sortera den som brännbart. Bladen som återstår sorteras som tidning.