Bokhandledning: Kom igen, kämpa!

FRÅGOR OM KONFLIKTER, VINST OCH FÖRLUST

1. När alla blir trötta på första träningen blir det tjafsigt. Varför blir det så tror du? Har du lättare att bli sur när du är trött? Vad brukar du göra då?

2. Amir är bra på att ta hand om spelarna i laget. Han lyssnar och är omtänksam. Finns det någon du tycker om att vara med? Vad är det som gör att den personen är bra?

3. ”Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk”, säger Amanda. Vad menar hon med det?

4. Amir pratar om att det är viktigt att kunna bli sams och säga förlåt efter att en bråkat. Vad tycker du? Hur brukar du göra efter ett bråk?

5. I boken säger Amanda att det bara är en träningsmatch. Men Charlotte tycker inte att det är ”bara” en träningsmatch. För henne är den viktig – särskilt att vinna. Tycker du att det är viktigt att vinna? Hur känns det att vinna?

6. När Charlotte och laget möter danskarna så förlorar de. Hur brukar du känna när du förlorar något? Tycker du att det är okej att bli ledsen när en förlorar? Är det okej att bli arg?

FRÅGOR OM YRKEN, HISTORIA OCH INTRESSEN

1. På båten träffar laget en person som arbetat på sjön hela sitt liv. Vad tror du är roligt med ett sådant arbete? Vad tror du kan vara jobbigt? Vad skulle du kunna tänka dig att arbeta med? Vad verkar roligt med det?

2. På båten tappar Charlotte bort de andra. Har du tappat bort dig någon gång? Hur kändes det?

3. Charlotte tycker om att bli intervjuad i teve. Varför tror du att hon gör det?

4. Charlotte och hennes mamma tycker att det är spännande med andra världskriget. Varför tror du att de är intresserade av det? Varför tror du att människor är intresserade av historia? Vad kan vara bra med att veta saker om historien?

5. Charlotte älskar att spela fotboll. Finns det något du älskar att göra?

OM VINNARSKALLAR

Att tycka att det är viktigt att vinna och att ha svårt att hantera förluster i tävling och spel är en egenskap som alla människor kan ha, oavsett könsidentitet. Men att ge uttryck för känslorna och agera efter dem är mer socialt accepterat för den som är pojke eller man. Det hänger ihop med våra genusnormer och våra idéer om manlighet och kvinnlighet, där kvinnor förväntas ha mer intresse för det kollektiva och att ansvara för den sociala atmosfären. Att bara tycka att det är roligt när du är bäst och när du vinner är helt enkelt mer manligt kodat. Det finns så klart för- och nackdelar med att vara en så kallad vinnarskalle, men i drivkraften finns också en styrka som kan hjälpa människor framåt i livet. Och hur okej eller inte det är att vara en vinnarskalle ska inte vara styrt av om du är en tjej eller kille, och därför behövs det gestaltning av karaktärer som Charlotte som tycker att det allra viktigaste är att vinna.

OM ARBETEN

Många barn vet så klart inte vad de vill jobba med när de blir stora. Men vad som leder oss fram till våra yrkesval har till stor del med genusbundna förväntningar att göra. Genom signaler från omvärlden guidas barn med olika könsidentitet till olika typer av intressen och till att öva olika färdigheter. Skolan kan vara en del av att bryta mönster och erbjuda fler möjligheter till alla elever. En del av att öppna upp för möjligheter är att synliggöra fler yrken än de som vanligen får gestalta ett yrkesliv, men också att genom gestaltning skapa nya förväntningar i kopplingen mellan kön och yrke. Som i den här boken där både en kvinna och en man har sitt yrkesliv till sjöss, som kapten och sjöman. En annan del av att stötta barns yrkesval är att utgå från lust och intresse, som Charlotte som genom alla böcker om sig uttrycker och gestaltar att hon vill ha ett liv i fotbollens värld.