Skicka in manus eller illustrationer till OLIKA?

Tyvärr har vi MANUSSTOPP under 2023.

Vi är så glada att så många vill ge ut sina texter och bilder hos oss! Dessvärre är utgivningen full för flera år framåt. Såklart kan du fortfarande skicka in dina alster till manus_illustration@olika.nu., det händer att vi letar i manuskorgen när det är något speciellt vi är ute efter. Men bli inte besviken om du inte får svar, vi hinner helt enkelt inte med att svara alla som skickar in. Vi hoppas att manusstoppet kan tas bort under 2024! ⭐😍

Hur sätter OLIKA samman sin utgivning? 

Det är många saker vi tänker på, vi vill dels erbjuda nyheter i alla våra ålderskategorier, och nya titlar i redan populära serier. Dessutom vill vi fånga upp samhällsfrågor. Sedan 2021 har vi också ett stort fokus på att öka mångfalden bland våra författare och illustratörer. Så det är många saker som ska matcha för att det ska bli en bok i vår utgivning. 

Varför ger OLIKA inte ut fler böcker? 

Vi jobbar hårt med varje bok, och därför får vi inte plats med så många. För oss är det viktigt att varje bok blir just OLIKA, för att vi ska känna att den har en plats hos oss. Vi jobbar också hårt med att marknadsföra och sälja böckerna så att de hittar ut till sina läsare, det är viktigt för oss. Vi vill inte bara skapa och sälja böcker utan också bidra till jämställdhet och jämlikhet och det sker när böckerna läses. Därför är vi ganska nöjda med våra 15 titlar per år.