OLIKA och tryckerier

Vilka tryckerier samarbetar OLIKA med? 

Dardedze Holografija i Riga är det Svanenmärkta tryckeri som vi jobbar mest med och anledningen till det är att de är engagerade och vill jobba åt samma håll som vi vill. Som när vi skulle gå över till återvunnet papper, då hjälpte de oss att beställa hem prover och provtrycka för att vi ska se hur det blev. Vi får också hjälp med att hitta gröna frakter för att minimera vår påverkan. Utan ett engagerat tryckeri är det svårt att driva förändring! 

Ibland jobbar vi också med Svanenmärkta tryckerier som Livonia Print i Lettland, Pnb Print i Lettland och  Lasertryck i Danmark. Marknadsmaterial kan vi trycka även i Sverige och då på Svanenmärkta tryckerier.