Faktagranskare - Tobias Hübinette

Faktagranskare - Tobias Hübinette

Vem är Tobias Hübinette?

Tobias är docent i interkulturell pedagogik vid Karlstad universitet och undervisar och forskar om ras- och vithetsfrågor. För OLIKA har han faktagranskat boken Min färg, din färg - en antirasistisk handbok.