Handledning

Vi hjälper er att skapa förändring!

Våra handledningar skräddarsys efter era behov. Ibland träffas vi för handledning varannan månad under ett helt år, ibland handleder vi vid enstaka tillfällen. Handledningen som kan vara digital eller på plats riktar sig främst till rektorer, chefer, pedagoger och lärare. Vi hjälper er att strukturera upp arbetet och gör en handlingsplan för förändring.

Vi har även lång erfarenhet av att projektleda för jämställdhet, normkreativitet, barns rättigheter och hbtq-frågor, så har ni behov av det är det bara att höra av sig.

Boka handledning

Små förändringar gör stor skillnad

På handledningen brukar vi trycka på styrkan i att alla testar och gör samma saker. För att förändra och skapa nya inkluderande och jämlika normer är det alltid bra med en gemensam kunskapsgrund. Vi brukar skala av arbetet och säga att det är bättre att testa tre saker istället för att göra för långa handlingsplaner som blir kvar i en mapp på datorn eller en pärm i personalrummet. För oss är uppföljning också viktigt - vad har funkat bra och vad behöver vi skruva på och utveckla?

Tips! Börja använda ordet olika

Vi arbetar med ett normkritiskt perspektiv och för att skapa förändring är det viktigt att komma bort från toleranstänket, där vi delar in människor i "vi" och "de". Istället behöver vi tänka och arbeta inkluderande. Ett sätt att förändra är att byta ut och lägga till ord.

Istället för att säga annan kultur, annat språk, annan hudfärg, annan familjeform, säg olika kulturer, olika språk, olika hudfärg. På så sätt kommer du ifrån toleranstänket om ”de andra” Ordet olika visar på ett självklart sätt att det är just olika och det är ingen värdering i det!

Fler normkreativa tips!