Har ni barnböcker med LKG?

Har ni barnböcker med LKG?

Har ni barnböcker med LKG?

LKG är ett samlingsnamn för olika typer av spalt: läpp- käk- och/eller gomspalt. Det är den vanligaste medfödda avvikelsen i ansiktet, men syns sällan i barnlitteratur. Vi fick en fråga på Instagram om böcker där barn med LKG får synas och ta plats. Så här skriver LKG-mamman till oss: 

"Barn med ansiktsavvikelser innefattar en relativt stor grupp, alltifrån barn med LKG, eller andra kranofaciala missbildningar, till personer med olika slags födelsemärken/hudåkommor. Det föds runt 150-200 barn med LKG i Sverige varje år. Det är fler än antalet barn som föds med Downs Syndrom (ca 120 barn/år) men LKG-gruppen är, till skillnad från gruppen med Downs syndrom, inte synlig inom barnlitteraturen. Jag gillar egentligen inte att jämföra olika grupper på det sättet för jag anser att alla ska få ta plats och synas.
 
Men faktum kvarstår att barn med LKG sällan är representerade. LKG syns nästan enbart på reklam för olika organisationer som opererar barn med LKG. Dessvärre är det inte på något positivt eller stärkande sätt, eftersom man främst ser gråtande barn som lever i utsatthet. Organisationerna som utför operationerna gör ett fantastiskt jobb, men det är så synd att kunskapen i samhället och exponeringen av LKG främst exponeras till det.
 
Våra barn behöver får känna igen sig i starka, modiga karaktärer i litteraturen. Andra barn behöver exponeras för fler typer av ansikten än normen. På så vis minskar vi risken för att ett ärr på läppen, en platt näsa, ett stort födelsemärke eller något annat avvikande ansikte, ska upplevas som något konstigt."
 
Vårt svar är att vi i nuläget inte har några böcker med LKG, men vi kommer självklart att ha med det i kommande utgivning! Tack för att du kontaktade oss! ❤️

Vill du veta mer om LKG?
Följ LKG-mamman på Instagram.

Lämna kommentar

*Obligatorisk