Hur mycket träd vill du spara?

Hur mycket träd vill du spara?

Hur mycket träd vill du spara?

Köp produkter som också gör gott! När du köper OLIKAs böcker eller lånar dem på biblioteket så är du med och sparar träd och samlar in koldioxid. Det återvunna pappret är länken!

2022 sparade vi 1000 träd genom att välja återvunnet istället för nytt papper. Träd som fortsätter att stå och suga åt sig av koldioxiden. Vi jagar rätt på företagen och pappersbruken i Europa som också satsar på hållbarhet, och förvarar pappret hos vårt tryckeri i Riga. 

Är du en storläsare? 
70 böcker per år = du sparar 1 helt träd 

Är du en mellanläsare? 
35 böcker per år = du sparar 1/2 träd

Är den vanlig läsare? 
17 böcker per år = du sparar 1/4 träd 

Ju fler personer, förskolor, skolor och bibliotek som väljer återvunnet framför nytt, desto fler träd kan sparas. Det cykliska samhället är här, och tillsammans kan vi ställa om. Börja reda nu i november 2023!  

Här hittar du våra böcker och spel tryckta på ÅTERVUNNET PAPPER! ♻️


Lämna kommentar

*Obligatorisk